Witold Kepinski - 19 september 2023

Beltug: AI is de topprioriteit voor IT-beslissers

Artificiële Intelligentie is het komende werkjaar de absolute topprioriteit voor de Belgische IT-beslissingsnemers. En de rol van de Raad van Bestuur in de digitale strategie van een organisatie is belangrijker dan ooit. Dat zijn de voornaamste conclusies uit het Beltug Priorities Compass, het jaarlijkse onderzoek van Beltug bij IT-beslissingsnemers over hun prioriteiten voor het komende jaar.

Beltug: AI is de topprioriteit voor IT-beslissers image
Bij de start van het nieuwe werkjaar, peilt Beltug traditiegetrouw naar de prioriteiten van haar leden, CIO’s en digitale leiders. Dit jaar namen 338 respondenten deel aan de bevraging, die meer dan 50 onderwerpen bevatte. Het Beltug Priorities Compass is daarmee één van de belangrijkste graadmeters van wat er leeft bij grote Belgische bedrijven, kennisinstellingen en publieke instellingen.
Artificiële Intelligentie (AI) kwam het voorbije jaar in een stroomversnelling, onder meer als gevolg van de lancering van ChatGPT. AI kende daardoor een doorbraak, bij het brede publiek maar zeker ook in het bedrijfsleven. En dat merkt Beltug eveneens in de bevraging onder zijn leden: AI wordt naar de top van de prioriteitenlijst gekatapulteerd. De ‘integratie van AI in de IT-omgeving’ en ‘de sensibilisering over en de vraagstukken rond aanvaardbaar gebruik van generatieve AI’ zijn de twee meest genoemde topprioriteiten, beide met meer dan 45%.


Beleid rond data wordt nog crucialer door AI-boost

Hierdoor wordt het databeleid in een organisatie alleen maar relevanter. Uit het Priorities Compass blijkt dat organisaties zeer goed het potentieel van hun data beseffen. Maar ze zijn zich evenzeer bewust van de complexiteit die daarmee gepaard gaat: de data moeten van hoge kwaliteit zijn, zorgvuldig beheerd worden, in een doordachte architectuur worden ondergebracht en over een efficiënte en veilige infrastructuur lopen.

“Er duiken heel wat vragen op over databeleid en databeheer: Over welke data beschikt een organisatie allemaal? En waar bevindt ze zich? Wie mag en moet er toegang toe krijgen? Hoe kunnen we onze data veilig delen met andere partijen? En veel organisaties zijn bekommerd over de veiligheid en vertrouwelijkheid van hun data in de cloud”, weet Danielle Jacobs, CEO van Beltug. “Data wordt een belangrijk element in de internationale concurrentiestrijd tussen bedrijven. Ze zal bepalen wie als winnaar uit de digitaliseringsgolf komt. Daarom is dus nood aan heldere, faire en praktijkgerichte regels over de toegang tot en het gebruik van data binnen de Europese markt. We kijken ongeduldig uit naar de data- en AI-wetgeving van de Europese Commissie.”
Wat Beltug al jaren aankaart, blijft ook in deze bevraging een bezorgdheid: de afhankelijkheid van een beperkt aantal cloudspelers voor IT-architectuur en -diensten, met het risico van een vendor lock-in tot gevolg. Ook op dit vlak is wetgeving noodzakelijk. De leden verwachten van Beltug trouwens meer inzicht in de bestaande en komende regelgeving.

Cybersecurity opnieuw hoog op de agenda

Een stevige IT-beveiligingsstrategie blijft een topprioriteit. De CIO’s en hun teams willen een duidelijke visie en richting. Tegelijk willen ze alle werknemers betrekken bij cyberbeveiliging, daarom scoort ook de ‘user awareness’ andermaal hoog.
Ann Guinée, communicatiemanager Beltug: “De aanpak van een cyberincident staat nu in de top 10. Uit onze recente marktstudie bleek nog dat de helft van de Belgische bedrijven geen actieplan heeft voor het geval er een cyberincident uitbreekt. Beltug voert intensief overleg met het Centrum voor Cybersecurity België, de nationale autoriteit onder het gezag van de eerste inister. Samen met hen werken we aan de omzetting in nationale wetgeving van de Europese NIS2-richtlijn (die de cyberbeveiliging moet verhogen in zo’n 3000 organisaties met een ‘kritisch belang’ in België) en de lancering van SafeOnWeb@Work, een reeks initiatieven om de cyberveiligheid op de werkvloer te verbeteren.”

RVB kan niet langer aan de zijlijn staan

De raad van bestuur is, naast de strategie, verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s in een organisatie. Er is de nood aan compliance met de wetgeving, bijvoorbeeld rond privacy en data, maar ook de ESG-rapportering (Environmental, Social, and corporate Governance) kent veel raakvlakken met digitalisering. Daarnaast mogen onderwerpen zoals het aanvaardbare gebruik van AI en de strategische keuzes inzake cybersecurity niet ontbreken.

Hoe een organisatie omgaat met digitale technologie, is dus meer dan ooit een zaak voor de Raad van Bestuur. De Beltug-leden willen het komende jaar dan ook werk maken van ‘KPIs and metrics to report on applications, security, network performance, also at Board level’. Dit is een belangrijke nieuwkomer in de top 10 van de prioriteiten.
SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023 Arctic Wolf BW vierkant
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!