Wouter Hoeffnagel - 27 september 2023

Bijdrage van IT- en digitale infrastructuursector aan BBP stijgt snel

De IT- en digitale infrastructuursector is de snelst groeiende sector van de Nederlandse economie. De bijdrage van de IT en digitale infrastructuursector aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) is in de afgelopen vijf jaar met 32% toegenomen. In 2023 is de sector goed voor circa 5,3% van het BBP. De jaarlijkse bestedingen worden geschat op bijna 50 miljard.

Bijdrage van IT- en digitale infrastructuursector aan BBP stijgt snel image

Dit blijkt uit het rapport "IT en digitale infrastructuur in Nederland", dat is gepubliceerd door Partner Navigator, Rabobank en Dutch Data Center Association. Het rapport laat zien dat inmiddels 474.000 mensen in de IT en Digitale Infrastructuur sector werken. “IT en digitale infrastructuur vormen de basis voor de digitalisering van de Nederlandse economie”, legt Ruud Alaerds, mede-oprichter van Partner Navigator, uit. “Deze sector staat aan de basis van ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things en Cloud Computing. De IT en Digitale Infrastructuur sector helpt bedrijven en overheden te digitaliseren. In de komende jaren zal digitalisering toenemen en de nieuwe technologieën zullen alsmaar belangrijker worden.”

Mark van Kampen, sectorspecialist TMT bij de Rabobank, benadrukt het economisch belang van de sector: "IT en digitale infrastructuur zijn cruciaal voor onze concurrentiepositie", zegt Mark van Kampen, sectoreconoom bij de Rabobank. "IT staat aan de basis van al onze nieuwe producten en diensten en helpt onze processen te optimaliseren wat leidt tot hogere productiviteit en groei.”

Digitalisering als startpunt voor de grote transities

Het marktrapport wil benadrukken dat de IT en Digitale Infrastructuur sector onmisbaar als aanjager voor de nieuwe economie waarin transities als energietransitie, voedseltransitie en inclusiviteit worden gefaciliteerd. Deze nieuwe economie is inclusief, open, maatschappelijk verantwoord, duurzaam, en digitaal.

"Nederland is een belangrijke hub voor IT en digitale infrastructuur", legt Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association, uit. "Het Nederlandse IT ecosysteem is essentieel om de belangrijkste internationale en Nederlandse transities te realiseren. De sector is de basis voor het toekomstige en duurzame verdienmodel van Nederland."

De marktmonitor "IT & Digitale Infrastructuur in Nederland" is gebaseerd op onderzoek van Partner Navigator, cijfers en analyses van de Rabobank en data uit monitoring van het CBS, de Kamer van Koophandel en vele andere rapportages en bronnen over digitalisering in Nederland. Het rapport beschrijft de economische impact van IT en digitale infrastructuur in Nederland op verschillende niveaus, van sector tot regio. Download de marktmonitor 'IT & Digitale Infrastructuur in Nederland' hier.

Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!