Witold Kepinski - 27 september 2023

Politie wil meer geld voor aanpak cybercrime

De samenleving verdient een politie die zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar is, die operationele successen boekt en bijblijft met maatschappelijke ontwikkelingen; op straat en digitaal. Het beroep dat op de politie wordt gedaan is groot. Dat dwingt de politie om keuzes te maken, elke dag opnieuw. In het Position Paper dat de politie samen met de regioburgemeesters heeft gepresenteerd vraagt de politie 400 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro om de basis op orde te krijgen en 200 miljoen euro om antwoord te kunnen geven op de grote maatschappelijke opgaven waar de politie voor staat.

Politie wil meer geld voor aanpak cybercrime image

‘Het blijft een uitdaging om cybercrime te bestrijden. De werkwijze verandert steeds, de hoeveelheid data groeit exponentieel en de kennis daarover is schaars’, stelt Theo van der Plas, portefeuillehouder Digitalisering. ‘Ook in de traditionele vormen van criminaliteit is de digitale component steeds groter en is deze niet alleen een sluitstuk voor bewijs, maar steeds vaker de opening van een strafrechtelijk onderzoek. Denk aan cryptovaluta en het benutten van locatiegegevens. Elke collega zal zijn of haar digitale vaardigheid op peil moeten houden of krijgen, ook in de basisteams en districten. Het is geen specialisme meer; het is voor iedereen.’

Preventie, goede samenwerking met lokale partners en goed opgeleide en toegeruste collega’s. Dat is waar binnen de gebiedsgebonden politie (GGP) de focus op ligt, zegt portefeuillehouder GGP Inge Godthelp-Teunissen. ‘Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in de eigen buurt en omgeving. Criminaliteit en onveiligheid hebben een enorme impact op mensen. Of het nou gaat om overlast door jeugd of oplichting via internet. Daarom richt de politie zich ook op preventie en willen we niet alleen een repressieve politie zijn die pas in actie komt als het in de wijk uit de hand loopt. Zichtbaar aanspreekbaar zijn in de wijk zowel fysiek als digitaal.’

Stabiel beleid

Het huidige demissionaire kabinet deed inmiddels noodzakelijke investeringen in de politie, waar de organisatie hard mee aan de slag is. Pijnlijke keuzes om financieel gezond te blijven kan de politie op korte termijn nog voorkomen door (incidenteel) geld dat overblijft door onderbezetting, te besteden aan structurele tekorten. Korpschef Henk van Essen vindt dat onwenselijk en eindig. ‘Voor de grote maatschappelijke opgaven van dit moment is meer nodig. De ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in snel tempo op en een volgend kabinet, maar ook de kabinetten daarna moeten verder vooruit durven en willen kijken.’

Financiële zekerheid

De politie en regioburgemeesters, maar ook OM en de Rechtsspraak, pleiten al langer voor stabiel beleid en meerjarige financiële zekerheid. Volgens Van Essen is die zekerheid nodig voor een robuuste rechtsstaat, waarin de politie een passend en effectief antwoord geeft op de dagelijkse uitdagingen. Van Essen: ‘Daarnaast zou de politiek blijvend moeten willen investeren in ons belangrijkste kapitaal; politiemensen. Want zij verdienen erkenning en waardering.’

Download hieronder het Position Paper Politie voor alle speerpunten

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!