Witold Kepinski - 30 september 2023

Bechtle committeert zich aan Science Based Targets Initiative - SBTi

Bechtle heeft een toezeggingsbrief ondertekend voor het Science Based Targets Initiative (SBTi), waarin hij belooft wetenschappelijk onderbouwde klimaatbeschermingsdoelen na te streven en voortdurende audits te ondergaan door het wereldwijd erkende netwerk. Zodra de eigen doelstellingen van de IT-dienstverlener zijn ingediend, worden deze door de SBTi gevalideerd op basis van de huidige wetenschappelijke consensus over klimaatvraagstukken.

Bechtle committeert zich aan Science Based Targets Initiative - SBTi image

De SBTi is een partnerschap tussen het mondiale non-profit Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF), opgericht in 2015 om bedrijven te helpen emissiereductiedoelstellingen te definiëren in overeenstemming met de nieuwste klimaatwetenschap en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, die ernaar streeft de stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

Door de toezeggingsbrief van de SBTi te ondertekenen, wil Bechtle meer impuls geven aan de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Duurzaamheidsstrategie 2030, door concrete doelstellingen te ontwikkelen en deze regelmatig te kunnen herzien op basis van de huidige wetenschappelijke benchmarks. Na ondertekening heeft Bechtle nu 24 maanden de tijd om zijn eigen doelstellingen te herzien en deze door de SBTi te laten valideren.

Richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bechtle begon al in 2011 met een systematische benadering van duurzaamheid, waarbij hij een eerste standpunt innam via de Bechtle Sustainability Code – een reeks principes die in 2013 werd gepubliceerd om verantwoordelijk en vooruitstrevend bedrijfsmanagement te begeleiden. De Bechtle Duurzaamheidsstrategie 2030 werd vervolgens in augustus 2021 ontwikkeld om als maatstaf te dienen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Bechtle Group.

Vier strategische actiegebieden
Bechtle heeft in haar duurzaamheidsstrategie concrete doelstellingen gedefinieerd die moeten worden nagestreefd vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt. Het omvat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en omvat vier strategische actiegebieden: ethische bedrijfspraktijken, het milieu, mensen en de digitale toekomst. Elk actieterrein wordt ondersteund door een programma dat doelstellingen, mijlpalen en operationele maatregelen omvat.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!