Witold Kepinski - 02 oktober 2023

Nationaal Meldkamer Systeem project heeft weinig kans van slagen

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft naar aanleiding van een verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar het project Nationaal Meldkamer Systeem (NMS). In dit project bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) werken politie, brandweer, veiligheidsregio’s, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee samen om een standaard softwareproduct aan te schaffen voor de afhandeling van de 112-meldingen die zijn doorgezet naar de meldkamers. Hiermee zal het bestaande Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS), dat steeds minder aan eisen van de hulpdiensten voldoet, worden vervangen. De conclusie van het Adviescollege is dat op basis van de gekozen uitgangspunten het project weinig kans van slagen heeft

Nationaal Meldkamer Systeem project heeft weinig kans van slagen image

De conclusie van het Adviescollege is dat op basis van de gekozen uitgangspunten het project weinig kans van slagen heeft, omdat:

* één standaardproduct niet past voor zoveel verschillende partijen die elk een eigen verantwoordelijkheden, besturing en werkwijze hebben bij het verlenen van hulp
* de huidige aanbesteding ongeschikt is en geen zekerheid geeft op een passende inschrijving
* realisatie en implementatie niet beheersbaar zijn vanwege een groot aantal afhankelijkheden en onzekerheden over planning en begroting.

Het advies van Adviescollege is om NMS en de aanbesteding opnieuw op te zetten:

1. Pas de opzet van NMS aan op de bestuurlijke en operationele situatie.
2. Start nieuwe aanbestedingen.
3. Zorg dat GMS samen met de gekozen producten kan functioneren.
4. Richt het project NMS in op diverse ingebruiknamemomenten.

Lees hier het volledig advies van het Adviescollege ICT-toetsing.

Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023 IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!