Wouter Hoeffnagel - 02 oktober 2023

Minister zet ontwikkeling keurmerk voor ICT-bedrijven in gang

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat wil een keurmerk laten ontwikkelen voor het beter ondersteunen van mkb-organisaties bij hun securitybeleid. De minister wil het keurmerk in samenwerking met het Digital Trust Center ontwikkelen, met behulp van kennis en input van verschillende brancheorganisaties. De uitvoering komt in handen van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

Minister zet ontwikkeling keurmerk voor ICT-bedrijven in gang image

Cybercriminaliteit is een onderwerp dat voor ieder bedrijf vandaag de dag relevant is. Met name binnen het mkb is de vraag naar goede tools om deze dreigingen het hoofd te kunnen bieden gegroeid. Uit recente consultaties door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gebleken dat er in Nederland vooral behoefte is aan een keurmerk specifiek voor ICT-dienstverleners. Dit keurmerk zou het meeste effect hebben op het cybersecuritybeleid van mkb-organisaties. Bovendien benadrukken stakeholders dat het keurmerk zowel laagdrempelig als betaalbaar moet zijn.

CCV neemt ontwikkeling, uitgifte en onderhoud op zich

Voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een centrale rol weggelegd in dit traject. De regering kiest het CCV als partner voor de ontwikkeling, uitgifte en onderhoud van dit keurmerk. Het CCV kan nog voor het einde van het jaar een subsidie verwachten om dit project op te starten.

Minister Adriaansens geeft aan dat de ontwikkeling van een Europees keurmerk de voorkeur heeft. Tegelijkertijd erkent de regering de urgentie van de nationale behoeften en wordt er actief gewerkt aan dit Nederlandse initiatief. De totale doorlooptijd voor de ontwikkeling van het keurmerk wordt geschat op twee jaar.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!