Martijn Kregting - 26 oktober 2023

Jet de Ranitz, CEO SURF: 'Alleen in samenwerking slaagt digitalisering'

Zowel bij SURF als bij de ruim 115 leden is de overtuiging gegroeid: onderwijs en onderzoek digitaal optimaal ondersteunen, gaat alleen lukken 'als we het samen doen'. Dat stelde Jet de Ranitz, CEO van de ICT-coöperatie van en voor hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen, onlangs in een interview met Dutch IT Leaders. "Daar hebben we met deze coöperatie het perfecte instrument voor. We zijn 50 jaar geleden begonnen als aanbieder van gezamenlijke rekencapaciteit. Daar kwamen 35 jaar geleden internetdiensten bij. Zo is geleidelijk aan de kennis en het vertrouwen gegroeid dat SURF meer kan."

Jet de Ranitz, CEO SURF: 'Alleen in samenwerking slaagt digitalisering' image

Iedereen in onderwijs en onderzoek ziet dat nu ook, benadrukt De Ranitz, zeker sinds de coronapandemie. "Vijf jaar geleden was je blij als je bij de CFO aan tafel kwam. Nu willen alle rectoren van MBO, hogescholen en universiteiten met ons praten: wat kunnen we samen doen, welke stappen moeten we daarvoor zetten, hoe kunnen we onze studenten en onderzoekers ondersteunen en beschermen?”

Dat betekent niet dat alles nu digitaal moet, benadrukt De Ranitz. “Corona heeft ook laten zien wat we niet moeten willen. Soms verdwenen studenten van de radar, veel onderzoek kon niet meer plaatsvinden, was niet te reproduceren. Sommige zaken moet je dus echt niet digitaal willen. En dat is ook waar we naar kijken: een nieuwe balans tussen wat digitaal beter kan, en wat gewoon fysiek moet blijven: mens-tot mens interactie; een echte ervaring in het lab zelf.”

SURF verandert mee

De Ranitz schetste al dat SURF de afgelopen jaren aardig mee veranderd is met de behoeften van het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is SURF is van een aanbieder van IT- en netwerk-infrastructuur, met aanpalende diensten, naar een meedenkende organisatie doorgegroeid. Een organisatie die samenwerkt met de coöperatie-leden om onderwijs, en onderzoek met behulp van digitalisering de technische mogelijkheden te bieden om zich klaar te maken voor de toekomst.

“We ontdekken bijvoorbeeld steeds meer dat zoiets als privacy een belangrijk vraagstuk is. Maar dat is voor onze leveranciers niet automatisch het geval. We moeten er soms hard voor knokken om ervoor te zorgen dat zij dit wel meenemen in hun aanbod. Zonder SURF gaat dat niet lukken, want dan moet elke instelling het zelf doen. Bij veel instellingen was dat wennen, dat raakt namelijk aan de terechte wens tot autonomie, van bestuurders, maar ook hoogleraren, docenten en studenten. Maar inmiddels beseft men dat je soms een stukje autonomie moet inleveren op een instelling om het gezamenlijk als sector te behouden.”

Stroomversnelling

De veranderingen raakten in een stroomversnelling als gevolg van corona. Het voorafgaand en tijdens corona opgestelde Versnellingsplan was volgens De Ranitz het zaadje waaruit het programma Npuls (2023-2030) gegroeid is: een transitieprogramma van en voor alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in Nederland, met actieve deelname van studentenvakbonden. In programma’s zoals ICT-infrastructuur, Digitale leermaterialen, Wendbaar georganiseerd onderwijs en Centers for Teaching & Learning werken SURF en de leden samen aan de digitale transformatie van het onderwijs. Npuls kreeg vanuit het Nationaal Groeifonds 560 miljoen euro toegekend. De diverse brancheorganisaties hogen dit op tot 603 miljoen euro.

Wat is de rol van SURF hierin? De Ranitz: “SURF faciliteert, organiseert, onder meer via kennissessies en brainstormbijeenkomsten, en bundelt samenwerking. De diverse sectoren geven de richtingen aan, bepalen waar zij commitment aan willen en durven geven. Zo ontstaat een vliegwieleffect dat je alleen kunt realiseren als je er met zijn allen voor gaat: bestuurders, hoogleraren, docenten, studenten, IT-directeuren. Wij zorgen voor de samenhang, maar het zijn uiteindelijk de instellingen die tot concrete resultaten moeten komen met behulp van de Groeifonds-gelden.”

Het interview met Jet de Ranitz gemist? Lees het op Dutch IT Leaders.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!