Witold Kepinski - 13 november 2023

SIDN draagt Yivi weer over aan stichting Privacy by Design

De afgelopen jaren heeft SIDN fors geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de eID-oplossing Yivi en met pilots in diverse sectoren succesvol laten zien dat een oplossing gebaseerd op privacy by design en open source goed werkt en grote voordelen oplevert voor gebruikers en organisaties. Daarmee is een volgende fase aangebroken waarin de stichting Privacy by Design weer het voortouw neemt en SIDN haar investeringen staakt. In goede onderlinge afstemming zetten beide partijen zich in om de continuïteit van Yivi voor huidige en toekomstige gebruikers te waarborgen. In de komende periode, tot en met 31 maart 2024, zal een geleidelijke en verantwoorde overgang van het beheer van Yivi plaatsvinden.

SIDN draagt Yivi weer over aan stichting Privacy by Design image

Yivi is het breedst geadopteerde, privacyvriendelijke eID-middel

Bart Jacobs, stichting Privacy by Design: “SIDN heeft Yivi, dat oorspronkelijk is ontworpen door de stichting Privacy by Design onder de naam IRMA, volwassen gemaakt. Het aantal gebruikers ligt ruim boven de honderdduizend. Yivi is inmiddels het breedst geadopteerde, privacyvriendelijke eID-middel in Nederland – en daarbuiten – gebaseerd op self-sovereign identity. De stichting dankt SIDN voor de substantiële inzet van de afgelopen jaren waarop nu voortgebouwd wordt voor nieuwe eID-toepassingen met nieuwe partners.”

Yivi is toegankelijk gemaakt en het gedachtegoed geadopteerd

De afgelopen jaren heeft SIDN de infrastructuur toegankelijk gemaakt en aangepast aan de moderne internetstandaarden. Met diverse gemeenten en met organisaties in de zorg, het onderwijs en de financiële en verzekeringssector zijn pilots en usecases uitgevoerd en zijn de eerste betalende klanten binnengehaald. Yivi heeft diverse prijzen en awards gewonnen. De introductie van de nieuwe naam en volledig nieuwe app begin dit jaar heeft gezorgd voor een extra groei van het aantal gebruikers. Ook de Nederlandse en Europese overheid kan niet meer om Yivi heen en heeft, in samenspraak met SIDN, het gedachtegoed geadopteerd waarop Yivi is gebaseerd.i

Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN: “We hebben veel mooie resultaten bereikt. Tegelijk verliep de adoptie in de markt minder snel dan gehoopt. Vooral de blijvende onduidelijkheid over de eisen die de overheid stelt aan eID-oplossingen (Wet Digitale Overheid) zorgde dat organisaties terughoudend waren om met Yivi aan de slag te gaan. De volgende fase vraagt om extra investeringen en we kunnen en willen deze niet meer alleen dragen. Daarom is het afgelopen halfjaar gezocht naar partners die mee willen investeren in Yivi en die samen met SIDN Yivi groter wilden maken. Dit heeft voor ons tot onvoldoende resultaat geleid. Door Yivi weer over te dragen aan de stichting Privacy by Design komt het in vertrouwde handen en borgen we de continuïteit”.

Bijdragen aan veilige inlogoplossingen en digitale identiteiten

In 2018 nam SIDN het technisch beheer van Yivi over van de stichting Privacy by Design. Een jaar later ontfermde SIDN zich ook over de doorontwikkeling van Yivi met als voornaamste doel om de adoptie van Yivi te stimuleren. Dit vloeide voort uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om het .nl-domein veilig te houden en bij te dragen aan de toekomst van het internet. Met de inzet op Yivi wilde SIDN met name veilige inlogoplossingen en digitale identiteiten bevorderen, waarbij gebruikers volledige controle over hun gegevens behouden en alleen de minimaal benodigde gegevens delen. Yivi sloot naadloos aan bij deze visie.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!