Witold Kepinski - 17 november 2023

Topsector ICT belicht nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027

Onlangs vond de ondertekening van het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027 plaats op de InnovatieExpo zo meldt Topsector ICT. De gezamenlijke inzet van bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks 5,7 miljard euro. Onderdeel van het KIC is de nieuwe KIA Digitalisering, waar Topsector ICT de coördinatie van op zich neemt zo meldt Frits Grotenhuis (foto), Directeur Topsector ICT.

Topsector ICT belicht nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027 image

Het KIC bekrachtigt de gezamenlijke investering van bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor de periode 2024-2027 in het Missiegedreven Innovatiebeleid.

Het missiegedreven innovatiebeleid richt zich op vijf missies: energietransitie, circulaire economie, gezondheid & zorg, landbouw, water & voedsel en veiligheid.

Om de activiteiten voor elk van die missies goed op elkaar af te stemmen, werken de partners van het KIC samen via acht KIA's. Dit zijn Klimaat en energie, Circulaire Economie, Landbouw, Water, Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Digitalisering (coördinatie door Topsector ICT) en Maatschappelijk Verdienvermogen.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) ondertekende het KIC tijdens de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam met meer dan 30 partners.

Lees meer hier.


Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!