Wouter Hoeffnagel - 25 november 2023

Atos ondersteunt World Wildlife Fund

Atos en het World Wildlife Fund (WWF) sluiten een driejarig strategisch partnership om technologie in te zetten voor het behoud van biodiversiteit en bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot te verlagen. Dit doen zij met de ambitie om bedrijfstransformatie, financiering en invloed als belangrijkste pijlers in te zetten om de biodiversiteitscrisis te herstellen. Als onderdeel van de samenwerking worden meerdere initiatieven ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wereldwijde expertise van Atos en WWF.

Atos ondersteunt World Wildlife Fund image

Atos en WWF gaan zich gezamenlijk richten op verschillende projecten. Het eerste project is gericht op de automatisering van het toezicht op belangrijke ecosystemen. Experts van Atos gaan kunstmatige intelligentie inzetten om satellietbeelden te analyseren in combinatie met de ontwikkeling van algoritmen die patronen over een bepaalde tijdsperiode identificeren. Dit moet het mogelijk maken afwijkende trends te identificeren die kunnen wijzen op een negatieve impact op de biodiversiteit. Dit moet organisaties op termijn in staat stellen zulke patronen met grote zorgvuldigheid in kaart te brengen, terwijl zij ook de beschikking krijgen over voorspellende oplossingen voor natuurbehoud. De eerste pilot, die op dit moment wordt ontwikkeld, zal graslanden en savannen in Oost-Afrika analyseren.

Epidemieën voorspellen en voorkomen

Het tweede project richt zich op het voorspellen van ‘hotspots’ voor het ontstaan van zoönosen ofwel ziekten die kunnen overspringen tussen soorten, waaronder mensen. Teams van Atos gaan zich toeleggen op de ontwikkeling van algoritmen voor machine learning om demografische en milieukundige data, evenals gegevens over dierenwelzijn en ziekteverwekking, te kunnen analyseren. Het doel is patronen te herkennen en risico’s op nieuwe ziekten te voorspellen. Deze oplossingen zijn een aanvulling op bestaande toezichtsystemen doordat zij voorspellende data ontsluiten. Dit stelt overheden en organisaties in staat op afwijkende patronen te anticiperen en tijdig preventieve maatregelen te treffen. Er wordt een pilot ontwikkeld om zulke gegevens te analyseren in het Mekong-bekken in Zuidoost-Azië.

Het derde project is gericht op het verbeteren van een oplossing die bekend staat als SMART. Deze Spatial Monitoring and Reporting Tool wordt al door 50.000 vertegenwoordigers in 80 landen gebruikt om de bescherming van wilde dieren en ecosystemen te ondersteunen. Experts van Atos en het IT-team van SMART ontwikkelen een gestroomlijnd, efficiënt proces om de bruikbaarheid hiervan in het veld te verbeteren. Daarnaast ontwikkelen ze verbeterde dashboards en visualisatieopties om gebruikers een gedetailleerder inzicht te geven in hun gegevens. Beide partijen breiden SMART daarnaast uit met een hulpmiddel ter ondersteuning van gebruikers die werken aan de verschuiving van 'conflict naar coëxistentie' ofwel het op holistische wijze beheren van conflicten tussen mensen en wilde dieren om zo wederzijdse voordelen van coëxistentie te creëren.

Mogelijkheden voor CO2-reductie identificeren

Atos en het WWF hebben zich voorgenomen om elk jaar een bedrijfstak met een aanzienlijke CO2-voetafdruk te analyseren om de mogelijkheden voor CO2-reductie in deze sector te identificeren. Ook zullen zij aanbevelingen doen om de inspanningen voor het verminderen van de CO2-uitstoot per sector te versnellen. De eerste rapportage richt zich op de scheepvaart; deze sector was in 2022 qua volume goed voor ongeveer 80 procent van de wereldhandel en circa 3 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen*.

Sinds de publicatie van de nieuwe CO2-strategie van het IMO Marine Environment Protection Committee (juli 2023) hebben teams van Atos en WWF literatuur over CO2-reductie binnen de scheepvaart in een uitgebreid rapport gebundeld. Ze ontdekten dat het meeste onderzoek zich richt op nieuwe brandstoffen en scheepsontwerpen; initiatieven die pas op langere termijn effect hebben op de uitstoot van broeikasgassen. Om leiders op het gebied van duurzaamheid een duidelijke en realistische routekaart voor de middellange termijn te bieden, richt het onderzoek zich op energie-efficiëntie, operationele middelen en best practises. Hierbij kan digitale technologie de scheepvaart helpen haar activiteiten klimaatneutraal te maken.

Ondersteuning van biodiversiteitsprojecten in Frankrijk

Als onderdeel van het partnership ondersteunt Atos twee projecten voor CO2-opslag en -herstel die door WWF Frankrijk worden beheerd:

  • het Posidonia-project, dat gericht is op de bescherming van de Posidonia-weiden in het Middellandse Zeegebied.
  • het Nature Impact-project voor het behoud of herstel van de biodiversiteit in bossen in Frankrijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door het WWF ontwikkelde aanpak op basis van Betalingen voor Ecosysteem Diensten (PES).

Veel medewerkers van Atos zijn al als vrijwilliger betrokken bij activiteiten op het gebied van milieubeheer. Atos en het WWF willen de betrokkenheid van medewerkers faciliteren en stimuleren met een speciaal programma dat op locatie en online mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen één platform integreert en dat voldoet aan voorschriften op het gebied van MVO-verslaglegging. De eerste programma's voor Atos-medewerkers worden in 2024 in een aantal pilot-landen gelanceerd.

Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!