Witold Kepinski - 04 december 2023

Overheid biedt nieuwe tool voor bescherming online kinderrechten

Staatssecretaris Van Huffelen (foto) heeft het nieuwe Kinderrechten Impact Assessment (KIA) gepresenteerd. Het KIA is gemaakt voor ontwikkelaars van digitale producten. Het doel hiervan is om in kaart te brengen of hun producten de kinderrechten respecteren. Het assessment kijkt zowel naar onderdelen van de online dienst die kinderrechten versterken als naar onderdelen die risico’s voor kinderrechten met zich meebrengen.

Overheid biedt nieuwe tool voor bescherming online kinderrechten image

Het KIA is één van de acties uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en is gemaakt door Considerati en de Universiteit Leiden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). “De digitale wereld verandert met de dag, maar de impact van technologie op kinderen is niet altijd direct merkbaar. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de kinderrechten ook in de online wereld goed beschermd zijn”, aldus Van Huffelen.

Gezamenlijk

De overheid wil kinderen helpen om de kansen van de online wereld te benutten en tegelijkertijd beschermen tegen online gevaren. Dit is een gezamenlijke opgave, waarbij actieve bijdragen van wetenschappers, bedrijven, overheden, ouders, scholen en kinderen essentieel zijn. Om dit te bereiken neemt het kabinet verschillende maatregelen. In deze Kamerbrief(link naar andere website) van 14 juli 2023 staat wat er al wordt gedaan en wat de nieuwe plannen zijn.

Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024 Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024
Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!