Witold Kepinski - 04 december 2023

Bechtle plaatst 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties

Bechtle AG kondigt de succesvolle plaatsing aan van ongedekte en niet-achtergestelde obligaties met een totale nominale waarde van 300 miljoen euro, ISIN: DE000A382293 (de converteerbare obligaties) met conversierechten in nieuwe en/of bestaande aandelen zonder nominale waarde van Bechtle AG een versneld bookbuildingproces. Het aanbod was uitsluitend gericht op institutionele beleggers buiten de Verenigde Staten van Amerika. Het kapitaal wordt gebruikt om toekomstige groei in Duitsland en daarbuiten te financieren, onder meer door middel van overnames (M&A).

Bechtle plaatst 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties image

De Raad van Bestuur van Bechtle AG heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om de inschrijvingsrechten van bestaande aandeelhouders van Bechtle AG uit te sluiten zo meldt Thomas Olemotz (foto), voorzitter van de Raad van Bestuur van Bechtle. AG

De converteerbare obligaties met een nominale waarde van € 100.000,- elk zullen worden uitgegeven en terugbetaald tegen 100% van het nominale bedrag. De looptijd is zeven jaar.

De converteerbare obligaties dragen een rente van 2,00% per jaar.

De initiële conversieprijs van € 54,99 werd vastgesteld met een conversiepremie van 30% boven de referentiekoers van € 42,30.

Bechtle AG heeft het recht om de converteerbare obligaties (geheel, maar niet alleen gedeeltelijk) terug te betalen tegen het nominale bedrag (plus opgelopen rente) als (i) op ​​enig moment op of na 11 januari 2029 de prijs van het Bechtle-aandeel hoger is dan 130% van de toepasselijke conversieprijs of deze vervolgens overschrijdt, of (ii) als op enig moment de totale hoofdsom van de Converteerbare Obligaties is gedaald tot 20% of minder van de totale hoofdsom die oorspronkelijk is uitgegeven.

Houders van de converteerbare obligaties hebben het recht om vervroegde terugbetaling van hun converteerbare obligaties aan te vragen tegen het nominale bedrag (plus opgebouwde rente) op 8 december 2028.

Bechtle AG is van plan de netto-opbrengst uit de uitgifte van de converteerbare obligaties te gebruiken voor de financiering van verdere groei, inclusief acquisities, in binnen- en buitenland en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Als onderdeel van de transactie heeft Bechtle AG zich verplicht tot een lock-up tot 90 dagen na de valutadatum, behoudens gebruikelijke uitzonderingen en de goedkeuring van de consortiumbanken.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!