Wouter Hoeffnagel - 05 december 2023

Telecomoperators pleiten voor wijzigingen in concept Gigabit Infrastructure Act

Telecomoperators uiten kritiek op het huidige voorstel voor de Gigabit Infrastructure Act (GIA), Europese wetgeving gericht op het terugdringen van de kosten voor de uitrol van gigabit netwerken in de EU. Een viertal brancheorganisaties hekelen onder meer het verwijderen van verschillende voorstellen van de Europese Commissie uit het voorstel waarover de Raad van de Europese Unie zich vandaag buigt. Zij stellen dat deze voorstellen de uitrol van zogeheten Very High Capacity Networks (VHCN's) in de EU juist kunnen versnellen en pleit voor wijzigingen.

Telecomoperators pleiten voor wijzigingen in concept Gigabit Infrastructure Act image

De verklaring is afkomstig van  brancheorganisatie voor mobiele operators GSMA, European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO), european competitive telecommunications association (ecta) en brancheorganisatie van private operators GIGAEurope. De partijen wijzen op een eerdere gezamenlijk verklaring uit september, waarin zij het belang van de GIA voor het versnellen van de uitrol van VHCN's erkennen. De wetgeving is volgens de partijen van cruciaal belang voor het wegnemen van administratieve complexiteit en belemmeringen voor de uitrol van gigabit mobiele en vaste netwerken. 

"Hoewel we de inspanningen van het Spaanse voorzitterschap erkennen om vooruitgang te boeken met het voorstel in de Raad, betreuren we dat het ontwerp van verschillende bepalingen van de Europese Commissie is ontdaan die de snelle uitrol van VHCN op positieve wijze zou kunnen ondersteunen", schrijven de partijen in de gezamenlijke verklaring. GSMA, ECTA, ETNO en GIGA Europe stellen dat het ontbreken van deze bepalingen de haalbaarheid van de 2030 Digital Decade-doelstellingen van de EU onder druk zet.

Sneller vergunningen verstrekken

GSMA, ETNO, ecta en GigaEurope vragen de aandacht voor het belang van kortere vergunningverleningstrajecten. De GIA moet zich volgens hen richten op het ondersteunen van een sneller en gestroomlijnder vergunningverleningsproces om toegang mogelijk te maken voor de inzet van VHCN's.

Ook uiten de organisaties hun bezorgdheid over verdwijnen van de ‘stilzwijgende goedkeuring’-clausule die door de Europese Commissie is geïntroduceerd in het vergunningverleningsproces, dat onder meer doorgangsrechten omvat, als een cruciaal middel om de netwerkimplementaties efficiënt te versnellen. GSMA, ETNO, ecta en GigaEurope pleiten voor het opnieuw invoeren van dit principe.

Daarnaast zijn de brancheorganisaties bezorgd over het 'vertroebelen' van het proces voor het definiëren van vrijstellingen voor het vergunningsproces. Zij noemen het van belang data dit op een effectieve en geharmoniseerde manier gebeurt. GSMA, ETNO, ecta en GigaEurope willen dat de Europese Commissie een reeks uitzonderingen opstelt.

Versnippering van wetgeving voorkomen

De partijen roepen op versnippering van wetgeving en richtlijnen te voorkomen, aangezien dit een snelle uitrol en harmonisatie van VHCN's in de EU kan belemmeren. Ook pleiten de brancheorganisaties ervoor onterechte voorkeuren of uitsluiting van bepaalde soorten infrastructuur te vermijden en in te zetten op technologieneutraliteit.

Tot slot pleiten GSMA, ETNO, ecta en GIGAEurope voor een snelle invoering van de GIA. Zij stellen dat iedere vertraging in de invoering van de wetgeving een negatief gevolgd heeft voor de uitrol van 5G-netwerken en vaste gigabit-breedbandnetwerken in de EU. Deze vertraging kan volgens GSMA, ETNO, ecta en GigaEurope de doelstelling om alle Europeanen in 2030 toegang te geven tot gigabit mobiele en vaste connectiviteit in gevaar brengen.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!