Wouter Hoeffnagel - 08 december 2023

Uitwisselen geodata is uitdaging voor veel overheidsinstanties

De uitwisseling en verwerking van geodata is een van de grootste uitdagingen voor de samenwerking tussen verschillende lagen van de overheid. Dit wordt in veel gevallen belemmerd door informatie die opgesloten zit in silo’s, of door meerdere standaarden, richtlijnen en werkwijzen niet eenvoudig te delen is met andere organisaties.

Uitwisselen geodata is uitdaging voor veel overheidsinstanties image

Dit blijkt uit een bijeenkomst die Esri Nederland, specialist in geografische informatietechnologie, organiseerde voor overheidsinstanties. Deelnemers van verschillende gemeenten en provincies bevestigden de meerwaarde van geo-informatie voor het oplossen van grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatverandering en het woningtekort. Het uitwisselen van geografische data en het hiermee samenwerken om tot gedeelde inzichten te komen werd door de deelnemers als een belangrijke uitdaging genoemd.

Rob Poll, business manager bij Esri Nederland: “De complexe opgaven waar Nederland mee te maken heeft vraagt om samenwerking op allerlei niveaus, tussen overheden onderling maar ook met inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld leveranciers. De rol die geo-informatie daarin speelt is cruciaal. Het staat namelijk aan de basis van goede besluitvorming over de locatie van een nieuw te bouwen bedrijventerrein, de beste plek voor een windmolenpark of de beste maatregelen om woonwijken klimaatbestendig te maken. Door die informatie op een aantrekkelijke en visuele manier te presenteren maak je het daarnaast veel inzichtelijker voor alle betrokken partijen.”

Burgerparticipatie verhogen

Zo zijn er verschillende mogelijkheden om geo-informatie efficiënter te delen met inwoners om burgerparticipatie te verhogen. Door plannen voor bijvoorbeeld bouwprojecten in een digitale, interactieve weergave van de werkelijkheid te presenteren kunnen inwoners zich een beter beeld vormen van de nieuwe situatie dan met een brief, of een schets. Burgers zullen hierdoor sneller geneigd zijn constructiever te reageren en daarnaast makkelijker zelf ideeën aandragen.

In Nederland zijn er grote hoeveelheden kwalitatieve data beschikbaar over de leefomgeving. Dat brengt ook veel voordelen. “Om belangrijke, breed gedragen beslissingen te kunnen nemen is het zaak dat iedereen gebruik maakt van dezelfde informatie”, benadrukt Poll. “Bij Esri werken we daarom samen met partners, waaronder dataleveranciers, aan initiatieven zoals de Living Digital Twin van Nederland, om traditionele silo’s te doorbreken en de uitwisseling en het gebruik van geo-informatie toegankelijk te maken voor een breder publiek. Dat brengt ook kansen met zich mee voor overheden om onderlinge en publiek-private samenwerking te versterken door het eenvoudiger en regelmatiger delen van data en inzichten, die de besluitvorming op belangrijke thema’s ondersteunen.”

Infopulse BW vierkant en liggend week 10 -2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!