Redactie - 08 december 2023

Vooralsnog geen Europees akkoord met AI-wetgeving

Er is nog geen akkoord over de Europese AI Act. Na een marathononderhandeling lassen de Europese instellingen een pauze in, maar een aantal zaken uit de nieuwe spelregels zijn intussen wel bekend.

Vooralsnog geen Europees akkoord met AI-wetgeving image

Europa wil de spelregels voor AI op haar grondgebied vastleggen, maar de exacte regels daarover worden momenteel besproken in de zogenaamde triloog, het overleg tussen de Europese Commissie, de Europese raad en het Europees Parlement. Die drie gingen woensdag 6 december in conclaaf, maar tegen donderdag was er nog geen akkoord.

Inhoud deels bekend

Volgens Euractiv wordt er nu een pauze ingelast om later verder te gaan. Maar de site heeft wel al enkele details over hoe de AI Act er gaat uitzien:

Zo zou gratis en open source software worden uitgesloten van de regulering, tenzij het om hoogrisicosystemen, verboden toepassingen of om een oplossing gaat die manipulatie kan veroorzaken.

Een van de discussiepunten is of de regels al dan niet gelden voor systemen die instaan voor de nationale veiligheid. Euractiv merkt op dat Frankrijk daar een uitzondering wil voor systemen voor militaire doeleinden, inclusief externe partijen die aan defensie leveren. Een ander punt van twijfel is hoe de regels worden toegepast op systemen die al op de markt zijn, maar gaandeweg veranderen.

Ook zou er met de nieuwe wetgeving een AI office komen dat de regels moet laten naleven. Al zou het toezicht op AI-systemen eerder bij de lidstaten liggen.

Een akkoord laat op zich wachten

Maar een akkoord is er momenteel nog niet. Zo is het zeker dat er een lijst met verboden toepassingen komt, maar is er discussie over wat daar wel of niet op komt. Denk daarbij aan systemen die gezichten van foto’s automatisch scannen en indexeren.

Tegelijk zegt Euractiv dat de Europese raad een verbod wil op systemen die mensen klasseren op basis ras, religie of politieke overtuiging, tenzij er een directe link is met een specifieke misdaad of dreiging. Maar rond racial profiling zou er wel vraag zijn om dat te behouden. Ook over zogenaamde predictive policing, voorspellen wanneer of door wie een misdaad kan worden gepleegd, is er onenigheid.

Klok tikt

De Europese inspanningen rond AI wetgeving zijn al enkele jaren bezig. Maar door de snelle ontwikkelingen en de enorme wildgroei aan tools, moest de tekst grondig herbekeken worden.

Tegelijk mag een akkoord tussen het parlement, de raad en de commissie niet lang meer uitblijven, anders bestaat de kans dat de AI Act niet meer kan worden goedgekeurd voor de ontbinding van het Europees Parlement tegen de Europese verkiezingen in juni 2024. Dat maakt dat er enige druk is om de regels nu vast te leggen, of de kans bestaat dat de wetgeving meteen met een jaar of meer vertraging oploopt.

In samenwerking met Data News

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!