Witold Kepinski - 18 december 2023

Hoe wordt generatieve AI op de werkvloer gebruikt?

Bijna de helft (48%) van de Nederlandse werknemers ziet generatieve AI als een ‘gamechanger’ en een kwart experimenteert ermee of gebruikt het al in hun werk. Nederlandse organisaties hebben echter vaak nog geen richtlijnen, ondersteuning of beleid omtrent het gebruik van generatieve AI; maar 14% heeft duidelijk beleid hieromtrent. Deze inzichten blijken uit recent onderzoek van Salesforce onder 1.000 werknemers in Nederland. Het is onderdeel van een wereldwijd onderzoek naar de kansen en valkuilen van generatieve AI op het werk.

Hoe wordt generatieve AI op de werkvloer gebruikt? image

Nederlandse werknemers die generatieve AI-tools gebruiken, zijn hier veelal zeer positief over. 60% van hen is van mening dat het de productiviteit verhoogt en 28% voelt zich meer betrokken bij hun werk door het gebruik van generatieve AI. Als wordt gevraagd naar wat veilig gebruik van generatieve AI voor hen inhoudt, zijn de antwoorden zeer uiteenlopend. Voor de een betekent dit het niet gebruiken van vertrouwelijke informatie in AI-tools, terwijl een ander denkt aan het gebruik van sterke wachtwoorden. Ook hebben werknemers een zeer verschillende mening over wat ethisch gebruik van AI-tools betekent. Voor iets meer dan een kwart (27%) betekent dit het snel checken van output, 24% zegt dat het gaat om het alleen gebruiken van tools die door de organisatie zijn goedgekeurd en 22% vindt dat dit gaat om het gebruik van generatieve AI-tools die zijn gevalideerd op nauwkeurigheid.

Werknemers experimenten veelvuldig met generatieve AI-tools

Nederlandse werknemers experimenteren daarnaast volop met alle opties die generatieve AI biedt. Zelfs als tools niet goedgekeurd zijn door de werkgever, zegt 43% alsnog deze AI-tools te gebruiken. Evenveel mensen (43%) bestempelt werk dat is ontwikkeld met behulp van generatieve AI-tools als eigen werk.

Michiel Hustinx (foto), General Manager van Salesforce Nederland: “We zien generatieve AI echt als een revolutie. Dat zorgt niet alleen voor een enorme innovatiegolf voor bedrijven in de manier waarop zij interacteren met klanten, maar vraagt ook veel van hoe die bedrijven hiermee omgaan met hun medewerkers. Die medewerkers doen nu al snel leerervaringen op en krijgen hier alleen maar meer en meer mee te maken in hun werk. Duidelijke richtlijnen stellen werknemers in staat om de risico's van AI te begrijpen en aan te pakken, terwijl ze deze innovatie tegelijkertijd kunnen benutten om hun werk en carrière een boost te geven."

De voordelen en valkuilen van generative AI in een organisatie

Om werknemers te helpen om AI op de juiste manier te gebruiken en alle mogelijkheden die het biedt te benutten, is het van groot belang dat zij worden getraind op het veilig en ethisch gebruik van generatieve AI op de werkvloer. Het onderzoek laat echter zien dat dat op dit moment nog niet het geval is. Maar liefst 77% van de Nederlandse werknemers geeft aan geen training te hebben gehad over het gebruik van generatieve AI, of heeft deze niet afgemaakt. Ongeveer 80% geeft aan geen training te hebben gehad over hoe generatieve AI veilig en ethisch is te gebruiken.
Reinier van Leuken, AI-expert bij Salesforce Nederland zegt daarover: "De sleutel tot duurzaam succes ligt in de mate van de betrouwbaarheid van AI. Door voorop te blijven lopen en te investeren in trainingen en betrouwbare, ethische en veilige AI-tools zorg je er als organisatie niet alleen voor dat je werknemers verder groeien, maar kweek je ook vertrouwen bij klanten over de inzet van AI. Voor bedrijven is het van belang om snel beleid te maken op het gebied van AI om ethische en veiligheidsproblemen te voorkomen.”

Zorgen om de invloed van AI op de arbeidsmarkt

Het onderzoek van Salesforce heeft ook gekeken naar hoe werknemers denken over het effect van generatieve AI op hun loopbaan. Bijna een derde van de Nederlandse werknemers denkt dat het onder de knie krijgen van generatieve AI-tools hen kan helpen om promotie te maken. Tegelijkertijd heeft 40% zorgen over het competitiever worden van de banenmarkt door AI. Nederlandse werknemers zijn daarmee minder angstig dan hun buitenlandse collega’s. Daar deelt maar liefst één op de twee werknemers deze zorgen. Voor bedrijven loont het om voorop te lopen op het gebied van AI. Ruim één derde van de Nederlandse medewerkers geeft aan dat ze zich meer aangetrokken voelen om te werken bij een bedrijf dat pro-actief bezig is met AI.

Over het onderzoek

Salesforce heeft een geanonimiseerde enquête uitgevoerd in samenwerking met YouGov van 18 tot 31 oktober 2023. De enquête omvatte meer dan 14.000 fulltime werknemers van bedrijven van verschillende groottes en sectoren in 14 landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, de Scandinavische landen, India, Japan, Brazilië, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten. De enquête vond online plaats. Er werden 1005 respondenten uit Nederland ondervraagd.

Axians BW 27-05-2024 tm 10-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!