Redactie - 20 december 2023

VS werken aan eigen AI-wetgeving

In de Verenigde Staten werkt het standaardeninstituut NIST aan regels voor een veilige uitrol van AI. Vorige week nog kwam Europa met gelijkaardige wetgeving.

VS werken aan eigen AI-wetgeving image

De regering Biden wil standaarden en richtlijnen voor generative AI, zoals ChatGPT of Google Bard. Het steunt daarvoor op het National Institute of Standards and Technology (NIST), dat nu tot en met 2 februari op zoek gaat naar input van bedrijven en het grote publiek.

Het doel moet zijn om standaarden voor AI op te zetten, maar ook testomgevingen waar kunstmatige intelligentie kan geëvalueerd worden. De focus ligt daarbij onder meer op risicobeheer en het beperken van de risico’s van door AI-gegenereerde desinformatie.

AI Act

De uitwerking komt er een week nadat de EU de violen heeft gestemd over haar eigen AI Act. Die zal systemen opdelen in een laag of hoog risicoprofiel, aangevuld met enkele verboden toepassingen en de uitzonderingen daarop.

Al moeten we wel opmerken dat het ene niet voortvloeit uit het andere. De Europese wetgeving was al een tweetal jaar in de maak en werd het laatste jaar nog stevig herschreven om een antwoord te bieden aan de nieuwe trends zoals generatieve AI. Ook in de VS denkt men al langer na over zulke regels, zo gaf Joe Biden in oktober al een presidentieel bevel om sectorstandaarden uit te werken, een werk dat nu op gang komt.

In samenwerking met Data News

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!