Witold Kepinski - 03 januari 2024

Bert Voorbraak wordt algemeen directeur bij Logius bij BZK

Bert Voorbraak start per 26 februari 2024 als algemeen directeur bij Logius, een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bert Voorbraak wordt algemeen directeur bij Logius bij BZK image

Momenteel bekleedt Bert de positie van directeur Beheer en Ontwikkeling bij het Kadaster en is daarmee lid van de directieraad. Zijn ervaring omvat onder meer het management van Bedrijfsvoering en de rol als CIO bij de Raad voor Rechtsbijstand, de rol van IV-directeur Gegevensdiensten bij het UWV maar ook de rol als directeur IT en CIO bij de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam.

Logius zorgt voor een digitale overheid die werkt voor iedereen en doet dat voor stelsels, standaarden en voorzieningen. Het beheert en ontwikkelt cruciale digitale producten van de overheid zoals DigiD, MijnOverheid, Digipoort en Berichtenbox. Samen met diverse stakeholders werkt Logius aan de Generieke Digitale Infrastructuur. Zo kunnen burgers en bedrijven privacygevoelige informatie delen en bijvoorbeeld de belastingaangifte doen.

Veel aandacht gaat op dit moment uit naar een nieuw ict infrastructuur platform. Dat vraagt van de algemeen directeur Logius om actief en open te sturen op migraties van voorzieningen die wensen aan te sluiten op het platform.

Bert Voorbraak: "Alle 900 medewerkers van Logius verdienen een warme en effectieve organisatie. Ik verheug mij op het volgende PI-Event en op hun vakmanschap. Ik wil bijdragen aan openheid en stabiliteit van de organisatie. Samen kunnen we onze diensten zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijk maken voor eindgebruikers. Ik vind het een eer om voor Logius te mogen gaan werken, een organisatie die midden in de Digitale Overheid opereert."

Mark de Boer, plaatsvervangend secretaris-generaal bij BZK, benadrukt het belang van deze benoeming. "Bert is iemand met een stevige IT achtergrond, met een scherp oog voor eindgebruiker. Met zijn achtergrond in Elektrotechniek en Telecommunicatie aan de Technische Universiteit Eindhoven en met zijn ervaring bij het Kadaster heeft hij bewezen een betrokken bestuurder en inhoudelijk sterke gesprekspartner te zijn voor medewerkers, stakeholders, leveranciers en eindgebruikers."

De werving en selectie voor deze ABD-functie verliep via de algemene procedure van het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst, waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst samenwerkten om de vacature breed kenbaar te maken.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!