Witold Kepinski - 13 januari 2024

DTC blikt terug op 2023

Het Digital Trust Center (DTC) blikt met tevredenheid terug op 2023. Er zijn in het 5e jaar dat het DTC bestaat, grote stappen gezet om de digitale veiligheid van ondernemend Nederland te vergroten. Zo zijn er in 2023 bijna 140.000 waarschuwingen (notificaties) verstuurd over kwetsbaarheden bij Nederlandse bedrijven. Het bedrijfsleven weet de hulpmiddelen steeds beter te vinden; de website is in 2023 ruim 336.000 keer bezocht en de interactieve tools zijn ruim 20.000 keer gebruikt.

DTC blikt terug op 2023 image


2023 stond in het teken van ‘van weten naar doen’, waarbij het DTC met interactieve tools, onderzoeken, adviezen, bewustwordingscampagnes en een nieuwe subsidieregeling nadrukkelijk heeft ingezet op het bewerkstelligen van gedragsverandering bij ondernemers. Zo is de CyberVeilig Check gelanceerd, een laagdrempelige tool die zzp- en mkb-ondernemers begrijpelijke instructies geeft voor basismaatregelen die zij zélf vandaag nog kunnen nemen om hun cyberweerbaarheid te vergroten.

In mei is het DTC Benchmark onderzoek gepubliceerd, een onderzoek naar het gebruik van verschillende cybersecuritymaatregelen door Nederlandse zzp’ers en (klein) mkb’ers met en zonder IT-dienstverlener. Ook loopt er een onderzoek om meer inzicht te krijgen in gedragsverandering, de resultaten hiervan worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Notificatiedienstverlening snel opgeschaald

De DTC Notificatiedienst heeft afgelopen jaar een duidelijke groei doorgemaakt. Het aantal kwetsbaarheden waarvoor gewaarschuwd (ofwel genotificeerd) wordt, is de afgelopen maanden substantieel gegroeid. Sinds de start in de zomer van 2021 tot eind 2023 zijn er 156.921 notificaties verstuurd naar bedrijven die slachtoffer waren van of kwetsbaar waren voor een cyberaanval, waarvan bijna 140.000 notificaties in 2023. Deze groei is mede mogelijk gemaakt doordat het CSIRT-DSP, het NCSC en het DTC in de zomer van 2023 de krachten zijn gaan bundelen en intensief zijn gaan samenwerken op het gebied van slachtoffer- en doelwitnotificatie. Het DTC heeft het proces van notificeren verbeterd en verder geautomatiseerd waardoor het met een klein team zeer efficiënt kan bijdragen aan de weerbaarheid van ondernemend Nederland.

De cybercommunity groeit hard

De DTC Community is een online cyberforum waar ondernemers en security professionals actuele en relevante cybersecurity informatie, tips en best practices uitwisselen. Het cyberforum heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt. Sinds de start in 2021 tot eind december 2023 hebben 2.855 bedrijven en organisaties zich aangesloten. Een groot deel van de leden (19%) is ondernemer, CEO of directeur. Ook CISO’s zijn goed vertegenwoordigd met 23%. Daarnaast zijn er veel IT-managers, systeembeheerders, consultants, engineers en CTO’s actief op de DTC Community.

Vooruitblik naar de vernieuwde organisatie

Om de versnippering in het cybersecuritystelsel tegen te gaan, heeft het kabinet besloten om het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP) te integreren in één cybersecurityorganisatie. Enkele medewerkers van het NCSC, DTC en CSIRT-DSP blikken vooruit op de integratie van de drie cyberorganisaties.

Benieuwd geworden? Lees de Terugblik 2023.

Vertiv BW 27-05-2024 tm 10-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
V3 | Axians BN 27-05-2024 tm 10-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!