Witold Kepinski - 16 januari 2024

Schneider Electric belicht in Davos de kracht van elektrificatie en digitalisatie

Er is een veel grotere inzet van bestaande technologieën nodig om te voorkomen dat de klimaatverandering uit de hand loopt, benadrukte Schneider Electric, een speler in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering vandaag.

Schneider Electric belicht in Davos de kracht van elektrificatie en digitalisatie image

De versnelde klimaatverandering, geopolitieke spanningen, de schommelende energieprijzen en de druk van stakeholders om deze risico's aan te pakken, hebben ervoor gezorgd dat duurzaamheid en veerkracht op energiegebied de afgelopen jaren bovenaan de bedrijfs- en beleidsagenda zijn komen te staan. Ze vormen de achtergrond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, van 15 tot 19 januari, waar een aantal executives van Schneider Electric aan deelneemt.

"Aangezien energie verantwoordelijk is voor 80% van de koolstofuitstoot, staat de energietransitie centraal bij het decarboniseren", zegt Peter Herweck, CEO van Schneider Electric. "Het potentieel van AI trekt momenteel ieders aandacht. Maar laten we niet vergeten dat bestaande technologieën - zowel hernieuwbare energieopwekking als digitale en elektrificatiemiddelen die de vraag naar energie verlagen door locaties en activiteiten veel energie-efficiënter te maken - de uitstoot nu al sterk kunnen verminderen. Er is geen tijd om te wachten op de oplossingen van morgen als er veel meer bereikt kan worden met wat we vandaag hebben."

Actie vanuit de private sector is de sleutel tot het verlagen van de uitstoot. Het is bemoedigend dat het bedrijfsleven zich steeds meer inzet voor duurzaamheid en decarbonisatie. Vanaf januari 2024 hebben bijvoorbeeld meer dan 4.200 bedrijven wereldwijd emissiereductiedoelstellingen vastgesteld die zijn gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi).
Uit een nieuw rapport dat op 8 januari door het World Economic Forum is gepubliceerd, blijkt dat maatregelen op het gebied van energieverbruik door middel van energiebesparingen, energie-efficiëntie en samenwerking op het gebied van waardetoevoeging tot wel $ 2 biljoen aan besparingen voor de economie als geheel kunnen opleveren en de bouw van 3.000 extra elektriciteitscentrales kunnen voorkomen als er vóór 2030 maatregelen worden genomen.
Uit onderzoek van Schneider Electric bleek daarnaast onlangs dat het installeren van digitale oplossingen voor gebouw- en energiebeheer in bestaande gebouwen hun operationele koolstofuitstoot sterk kan verminderen, met een terugverdientijd van minder dan drie jaar .

Uitdagingen en kansen bij het aanpakken van Scope 3-emissies

Een ander belangrijk aandachtspunt is het aanpakken van de indirecte emissies die worden gegenereerd door de "Scope 3"-emissieactiviteiten van bedrijven. Deze zijn afkomstig van hun upstream en downstream waardeketens en zijn volgens het UN Global Compact verantwoordelijk voor meer dan 70% van de koolstofuitstoot van een bedrijf.
De wereldwijde ontwrichting van de supply chain van de afgelopen jaren heeft ertoe bijgedragen dat dit onderwerp hoger op de agenda van bedrijven is komen te staan. Meer dan tweederde van de bedrijfsleiders die vorig jaar werden geïnterviewd voor een rapport van Schneider Electric in samenwerking met Women Action Sustainability (WAS) zei dat ze onder druk van de regelgeving plannen voor het koolstofarm maken van de supply chain met hun partners moesten maken. De respondenten zeiden ook dat ze een toenemende vraag naar informatie over het koolstofarm maken van de supply chain zagen van investeerders en/of financiële instellingen.

"Bedrijven die serieus werk willen maken van decarbonisatie moeten verder kijken dan hun eigen activiteiten en hun hele waardeketen aanpakken. Ze moeten zich realiseren dat het aanmoedigen en helpen van hun leveranciers, klanten en andere zakelijke partners om te streven naar een grotere energie-efficiëntie - door middel van elektrificatie en digitale technologieën - en schonere energie-inkoop, een groot deel van het antwoord is," zegt Olivier Blum, Executive Vice-President Energy Management bij Schneider Electric.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!