18 januari 2024

Wat kan het partnerkanaal verwachten in 2024?

In 2023 hebben we veel ontwikkelingen in de IT-sector gezien, waarbij die op het gebied van AI waarschijnlijk de belangrijkste waren. Het komende jaar zal AI een belangrijke rol blijven spelen. Klanten vertrouwen daarbij op hun partners voor advies en concrete ondersteuning bij de adoptie van AI en andere nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Hier zijn vijf relevante voorspellingen voor channelpartners voor het komende jaar.

Wat kan het partnerkanaal verwachten in 2024? image

1. Klanten zullen zich tot partners wenden om uitval van digitale diensten te voorkomen

In 2024 zullen klanten vaker aan hun partners vragen om ze te helpen bij het verkleinen van het risico op uitval van digitale diensten. Klanten gebruiken immers steeds vaker generatieve AI om softwareontwikkeling en innovatie te versnellen. Zonder de juiste ‘vangrails’ bij het gebruik van generatieve AI in softwareontwikkeling kan de kwaliteit van code in applicaties afnemen. Hierdoor groeit het risico dat services uitvallen. Klanten rekenen op hun partners om dit soort problemen te identificeren en op te lossen voordat ze zich voordoen. Door AI gegenereerde code is echter vaak slecht gedocumenteerd en dat maakt het moeilijk om in de code op zoek te gaan naar problemen. Partners zullen dus oplossingen moeten vinden om te voorkomen dat code die kwalitatief ondermaats is überhaupt in de applicaties van klanten terechtkomt, bijvoorbeeld door nauw samen te werken met leveranciers en ontwikkelaars van applicaties.

Deze ontwikkeling vormt echter ook een nieuwe kans voor partners om een digitaal immuunsystemen te bouwen voor klanten. Deze systemen zullen de applicaties van klanten van binnenuit beschermen door nieuwe code te vergelijken met de vorige release. Daarbij kan de nieuwe code automatisch worden teruggedraaid als blijkt dat de gebruikerservaring verslechterd.

2. Meer inzicht in en controle over de data

Partners moeten hun klanten garanties kunnen bieden dat de kwaliteit van de data die worden gebruikt om AI gestuurde analyses en automatisering aan te sturen, hoog is. Dit is een trend die in 2024 belangrijk zal worden.

Klanten kijken naar partners voor oplossingen die intelligentere automatisering en snellere besluitvorming mogelijk maken. Naarmate de hoeveelheid data blijft groeien, wordt het echter steeds moeilijker om ervoor te zorgen dat de data altijd actueel zijn en geen anomalieën of overlap bevatten. Dit maakt het voor klanten lastig om AI-oplossingen in te zetten voor veilige en betrouwbare automatisering. In 2024 zullen partners inzien dat dit probleem aangepakt moet worden, door oplossingen te bieden met ingebouwde mogelijkheden voor data observability. Klanten kunnen daarmee makkelijk identificeren welke data beschikbaar zijn in verschillende silo’s en cloudplatforms. Ook kunnen krijgen ze zo meer inzicht in de onderlinge relaties en afhankelijkheden in deze data. Zo kunnen ze de kwaliteit van de data die ze gebruiken voor automatisering waarborgen.

3. Duurzaamheid en cloud-kostenefficiëntie primaire aandachtgebieden in 2024

Klanten zullen partners in 2024 vaker om hulp vragen bij het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen en om de stijgende kosten van cloudomgevingen aan te pakken.

Door het toenemende gebruik van AI-oplossingen die meer rekenkracht nodig hebben, zal ook het gebruik van cloudresources toenemen. De inzet van extra cloudresources zal de CO2-impact clouddiensten vergroten. Door observability data toe te passen op nieuwe use cases, kunnen partners klanten helpen om deze uitstoot te verkleinen en op koers te blijven met hun duurzaamheidsdoelstellingen en tegelijkertijd de kosten te beheersen. Observability data kunnen gedetailleerde inzichten geven over inefficiënties binnen cloudomgevingen en ervoor zorgen dat resources optimaal en automatisch worden toegewezen.

4. Klanten zullen hun partners vaker om hulp vragen bij het verbeteren van de productiviteit van hun developers

In 2024 zullen organisaties zich steeds vaker tot hun partners wenden om de productiviteit van developers te verbeteren en snel te kunnen blijven innoveren. Klanten kunnen partners bijvoorbeeld vragen om te helpen bij het bouwen van interne developersplatforms (IDP’s). In deze IDP’s worden tools en processen geproduceerd die nodig zijn om sneller software van betere kwaliteit te ontwikkelen en selfservice mogelijk te maken. Partners doen er daarom goed aan om expertise op te bouwen in platform engineering, om makkelijk IDP’s te kunnen bouwen. Daarnaast moeten partners ervoor zorgen dat deze platforms worden gecombineerd tot één bron van observability en security data. Hiermee kunnen klanten hun ontwikkelprocessen optimaal automatiseren op basis van goed inzicht in hun digitale serviceomgeving.

5. De ondergang van SIEM-oplossingen

In 2024 gaan we zien dat klanten hun oude SIEM-systemen (Security Information and Event Management) willen vervangen door de volgende generatie threat intelligence- en analytics-oplossingen. Organisaties moeten verder kijken dan eenvoudige SIEM- en loganalysetools om het inzicht te krijgen die ze nodig hebben om snel en daadkrachtig te reageren bij securitydreigingen. Er ligt een grote kans voor partners om in deze behoefte te voorzien met oplossingen voor dreigingsanalyse die meerdere vormen van AI combineren om een gedetailleerd contextoverzicht te genereren op basis van talloze databronnen.

Conclusie

Channelpartners zullen in 2024 steeds belangrijker worden voor hun klanten. Ze moeten zich hier dan ook goed op voorbereiden. Partners die hier het beste in slagen, zullen in 2024 het meest succesvol zijn.

Door: Dwight Maanster, Country Manager Nederland bij Dynatrace

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!