Redactie - 29 januari 2024

Data Privacy Day: het belang van data privacy in een digitaal gedreven wereld

Op 28 januari is het internationale Data Privacy Day, een dag waarop stilgestaan wordt bij het belang van data privacy in een wereld die steeds meer digitaal wordt. Analytics bedrijf SAS, business softwareleverancier Zoho en Commvault, aanbieder van oplossingen voor databescherming en cyberweerbaarheid voor hybride clouds, gaan in op het essentiële belang van data privacy. Van het strategisch samenspel tussen IT- en beveiligingsteams tot het ethisch verzamelen van gegevens en het centraal stellen van menselijk talent; een holistische benadering van data privacy is essentieel voor succes in het tijdperk waarin data centraal staat.

Data Privacy Day: het belang van data privacy in een digitaal gedreven wereld image

Voorkomen is beter dan genezen

Bart Tournier, Sales Director Benelux bij Commvault gelooft in de kracht van een goede samenwerking tussen IT- en beveiligingsteams om data privacy te optimaliseren: "Traditioneel richtte databescherming zich op dataopslag, -toegang en -beheer, terwijl oplossingen die cyberaanvallen voorkomen, zoals firewalls en antivirusprogramma's, in het beveiligingsdomein vielen. Nu zien we steeds vaker dat deze twee voorheen gescheiden domeinen samensmelten en dat organisaties het zich dus niet langer kunnen veroorloven om ze door verschillende teams te laten beheren. Door te erkennen dat een strategie voor databescherming beveiliging als kernonderdeel moet hebben, wordt het mogelijk om echte cyberweerbaarheid te bereiken.”

"Het bereiken van ‘enterprise-grade cyber resilience’ is meer dan het bouwen van hogere muren of diepere slotgrachten. Het vereist een nieuwe aanpak die holistisch naar het hele systeem kijkt, van eersteklas databescherming en -beveiliging tot AI-gestuurde data-intelligentie en bliksemsnel herstel. De behoefte aan moderne cyberweerbaarheid is nog nooit zo groot geweest. Volgens een recent onderzoek dat is uitgevoerd door de International Data Corporation (IDC), gelooft 61% van de ITOps & SecOps dat dataverlies binnen de komende 12 maanden ‘waarschijnlijk’ of ‘zeer waarschijnlijk’ is", legt Tournier uit.

"Data heeft een ongelooflijke waarde, en cybercriminelen zullen niets nalaten om het te in handen te krijgen, ongeacht de rampzalige gevolgen voor een organisatie en/of haar klanten. Het hebben van meerdere back-ups op verschillende locaties is goed, maar het uiteindelijke doel is om te voorkomen dat cybercriminelen toegang krijgen tot data”, aldus Tournier. Hij besluit: “Om een echt cyberweerbare strategie op te bouwen, moeten organisaties ervoor zorgen dat hun IT- en beveiligingsteams nauw samenwerken om naar dit gemeenschappelijke doel toe te werken om data veilig te houden."

Data privacy essentieel voor bedrijfssucces

Sridhar Iyengar, Managing Director Zoho Europe, ziet de oorsprong van verzamelde data als een belangrijk uitgangspunt voor data privacy. Hij stelt: "Data speelt een cruciale rol voor bedrijven, mits verantwoord gebruikt. Data privacy moet centraal staan in alle bedrijfsactiviteiten rondom gegevensverwerking om de voordelen van data, zoals real-time inzichten, te kunnen benutten. Data privacy gaat verder dan het beschermen van verzamelde gegevens tegen bijvoorbeeld cyberaanvallen; het begint met ervoor te zorgen dat gegevens op een transparante en ethische manier worden verzameld. De voorkeuren van klanten met betrekking tot gegevens moeten altijd op de eerste plaats komen, zodat het klantvertrouwen niet geschaad wordt. Alleen dan kunnen bedrijven successen behalen op basis van data.”

“Volgens een Europees onderzoek naar de digitale gezondheid van bedrijven, erkent 34% van de Nederlandse bedrijven die zijn ondervraagd dat data privacy inderdaad een kritieke rol speelt in het succes van hun bedrijf”, zegt Iyengar. “Tegelijkertijd zijn klanten zich steeds bewuster van de manier waarop hun gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Dit betekent dat bedrijven hun vertrouwen moeten winnen, of het risico lopen kostbare relaties te beschadigen. Daarvoor is een transparante aanpak nodig; leg uit hoe de gegevens van consumenten worden verzameld, behandeld en beschermd. Volgens bovengenoemd onderzoek zegt slechts 46% van de Nederlandse respondenten dat ze momenteel voldoen aan alle regelgeving en branche richtlijnen met betrekking tot data privacy. Om het volledige potentieel van data te ontsluiten, moeten organisaties data privacy prioriteit geven.”

Iyengar concludeert met handvatten om data privacy prioriteit te geven binnen een organisatie: “Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Een optie is om alleen zero-party data te gebruiken; data die vrijwillig wordt verstrekt. Het uitsluitend werken met zero-party data helpt ook vertrouwen in het merk op te bouwen. Bedrijven die zero-party data gebruiken, verkrijgen meer en betere informatie via hun directe relaties dan bedrijven die vertrouwen op de analyse van consumentengedrag en third party data. Het juiste gebruik van gegevens kan aanzienlijk bijdragen aan het vermogen van een bedrijf om te concurreren en kan het verschil maken tussen succes en falen."

Menselijk talent de sleutel tot balans in data privacy en technologische vooruitgang

Naast het implementeren van software en het opzetten van leidraden om op een juiste manier met data privacy om te gaan, benadrukt Rein Mertens, Head of Customer Advisory bij SAS, het belang van de menselijke maat. “We leven in een tijdperk waarin we alles wat we nodig hebben binnen handbereik is dankzij de grote technologische vooruitgang. Dit gemak gaat echter ook gepaard met risico's voor de privacy, vooral in een wereld waarin de mensheid dagelijks gezamenlijk 2,5 miljoen terabytes aan gegevens creëert. Bedrijven moeten zich inzetten om een evenwicht te vinden tussen privacy, beveiliging en veiligheid en, het allerbelangrijkste, om de gevoelige gegevens van hun klanten te beschermen. Om dit evenwicht te bewaren, is menselijk talent essentieel.”

“Hoewel generatieve AI-ervaringen de barrières voor menselijke interactie met data en systemen hebben verlaagd, is generatieve AI geen vrijbrief voor slecht datamanagement en data governance. Als organisaties de kwaliteit van data in het bedrijf hebben verwaarloosd of geen goede datamanagementstrategie hebben gedefinieerd - waaronder dataprivacy - zal de beloofde waarde van generatieve AI niet worden gerealiseerd", aldus Mertens. Hij concludeert: “Nu innovatie steeds sneller gaat, zijn er twee constanten die altijd als basis zullen dienen: goed datamanagement en sterke dataprivacy. En data privacy is niet alleen een wettelijke verplichting, het is ook een teken van respect tegenover klanten, werknemers en leveranciers."

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!