Witold Kepinski - 02 februari 2024

GSMA maakt zich zorgen over Gigabit Infrastructure Act van EU

De EU-telecommunicatiesector is verenigd in het uiten van grote zorgen over de lopende onderhandelingen over de “Gigabit Infrastructure Act”-verordening en waarschuwt voor onbedoelde gevolgen als voorstellen in hun huidige vorm worden geïmplementeerd. Dit meldt GSMA.

GSMA maakt zich zorgen over Gigabit Infrastructure Act van EU image

GSMA: 'Het was oorspronkelijk de bedoeling van de Europese Commissie dat deze verordening een manier zou bieden om de kosten en tijd van de uitrol van 5G- en gigabit-netwerken te verminderen. In plaats daarvan dreigen de huidige onderhandelingen er een maatregel van te maken die telecomexploitanten benadeelt, zonder enig echt voordeel op te leveren in de zin van administratieve vereenvoudiging.

Belangrijke maatregelen die de uitrol van het netwerk zouden helpen versnellen, worden nu in twijfel getrokken. Hiertoe behoren zogenaamde 'stilzwijgende goedkeuringen', die de installatie van glasvezel mogelijk maken wanneer bouwvergunningen niet binnen een redelijk tijdsbestek worden verleend.

Bovendien zullen de historische inspanningen om in de hele EU in 5G en glasvezel te investeren worden ondermijnd door voorstellen voor agressieve en ongerechtvaardigde prijsregulering op concurrerende markten voor communicatie binnen de EU, zonder enige effectbeoordeling of bewijs van marktfalen.

Het aanbieden van digitale netwerken is niet alleen de zorg van telecombedrijven: ze zijn van cruciaal belang voor de welvaart van heel Europa en vormen de ruggengraat van een moderne, efficiënte en duurzame economie voor de Europese burgers.

Tenzij de oorspronkelijke geest van het voorstel van de Europese Commissie behouden blijft, is de EU-telecomindustrie van mening dat het handhaven van de huidige regels minder schadelijk zou zijn voor de uitrol van netwerken dan het implementeren van een slecht doordachte verordening. Dit dreigt een schadelijke erfenis na te laten voor onze sector onder het resterende EU-mandaat.'

Lees hier het hele statement (PDF).

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!