Wouter Hoeffnagel - 06 februari 2024

Overheid stimuleert gebruik 2FA met nieuwe campagne

De overheidscampagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ is van start gegaan. De campagne - een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid - is bedoeld om Nederlanders te stimuleren tweestapsverificatie in te stellen voor e-mail en andere accounts.

Overheid stimuleert gebruik 2FA met nieuwe campagne image

Uit een peiling van de Rijksoverheid blijkt dat slechts een kwart (24%) van de Nederlanders tweestapsverificatie voor e-mail gebruikt en 15% met een social media account deze beveiligingsmaatregel heeft ingesteld. Dit percentage wil de overheid verhogen met behulp van de campagne.

Bewustzijn vergroten

De campagne zet in op bewustwording om het instellen van inloggen in twee stappen te stimuleren. Met herkenbare voorbeelden worden de momenten zichtbaar wanneer e-mail gehackt kan worden en wat de gevolgen zijn voor andere accounts. Op dubbelzoveilig.nl wordt uitgelegd hoe je inloggen in twee stappen instelt voor de populairste platforms.

Om het inloggen in twee stappen voor iedereen mogelijk te maken wordt er samengewerkt met verschillende partners, waaronder de DigiHulplijn. "Als DigiHulplijn zijn we gratis telefonisch bereikbaar voor alle digitale vragen. Over online veiligheid krijgen we ook veel vragen. Hoewel het instellen van inloggen in twee stappen een belangrijke maatregel is, vinden veel mensen het toch erg lastig. Daarom zijn wij er om mensen te ondersteunen bij het begrijpen en instellen van deze belangrijke beveiligingsstap", licht Bob Bunnik, Kwartiermaker DigiHulplijn, toe.

Dubbelcheckpoint

De campagne is van start gegaan op Safer Internet Day, die wereldwijd aandacht vraagt voor het veiliger maken van internet, vooral voor kinderen en jongeren. De campagne start op het Nova College in Haarlem. Bij een speciaal ‘Dubbelcheckpoint’ wordt aan studenten gevraagd of ze al inloggen in twee stappen hebben ingesteld voor e-mail. Zo niet, dan krijgen ze hulp. Die hulp komt onder andere van studenten die op het Nova College de opleiding ‘Expert IT systems and devices’ volgen, waarbinnen Cyber Security een belangrijk onderdeel is.

De komende weken gaat dit ‘Dubbelcheckpoint’ langs meerdere scholen om het belang van inloggen in twee stappen onder de aandacht van jongeren te brengen.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!