Witold Kepinski - 10 februari 2024

VNG Trendrapport Informatiesamenleving 2024 is beschikbaar

Het VNG Trendrapport Informatiesamenleving 2024 is gepubliceerd. 'Met dit Trendrapport willen we die energie richten op de kansrijke initiatieven. Denk dan aan het werpen van een kritische blik op de marketingstrategieën van bedrijven zoals Facebook. Laat dit rapport u inspireren en stimuleren om actief deel te nemen aan de politiek-bestuurlijke dialoog over de informatiesamenleving' zo melden Walter van Dijk (lid VNG-commissie Informatiesamenleving en wethouder gemeente Zeist) en Bram Diepstraten (lid VNG-commissie Informatiesamenleving en wethouder gemeente Velsen).

VNG Trendrapport Informatiesamenleving 2024 is beschikbaar image

VNG meldt: 'Met het Trendrapport Informatiesamenleving 2024 biedt de VNG een selectief overzicht van maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen in de informatiesamenleving die de aandacht verdienen.

In deze 4 editie staan de onderwerpen AI en algoritmen, generatieve AI, en digitalisering en het welzijn van jonge mensen centraal. Het gaat daarmee over belangrijke vraagstukken: Waar moet het lokaal bestuur op letten bij de toepassing van ChatGPT? Wat is de rol van de gemeente in vraagstukken rondom de effecten van de online leefwereld op het welzijn van jonge mensen?'

Lees het Trendrapport hier.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!