Witold Kepinski - 10 februari 2024

Ron Roozendaal verlaat DG Digitalisering en Digitale Samenleving- BZK

Ron Roozendaal is gestopt als plaatsvervangend Directeur Generaal Digitalisering en Directeur Digitale Samenleving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Ron Roozendaal verlaat DG Digitalisering en Digitale Samenleving- BZK image

Ron Roozendaal was met ingang van 1 mei 2023 directeur Digitale Samenleving tevens plaatsvervangend directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DOO) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij kwartiermaker/ waarnemend directeur Digitale Samenleving. Daarvoor was hij directeur Informatiebeleid/CIO bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Regievoerder Grote/Gevoelige Programma’s bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De directeur Digitale Samenleving is de vertegenwoordiger van Nederland in Europa op de digitaliseringsopgave en vervult Europees gezien als vervanger van de DG DOO de rol van DG Digitalisering. De focus van de directeur ligt op de nieuw te vormen directie. Hij geeft coördinerend leiding aan de brede maatschappelijke digitaliseringsopgaven. De directeur heeft een complexe, vooruitstrevende ontwikkel- en positioneringsopgave om de door het kabinet gewenste nummer één positie van Nederland in Europa te realiseren. In de rol van pDG vervangt de directeur de DG DOO en/of de staatssecretaris waar nodig.

Ron Roozendaal meldt op LinkedIn: 'Transfer nieuws! Gisteren hebben Eva Heijblom MSc. en ik samen besloten onze samenwerking niet voort te zetten. Het doel waar wij naar streefden was hetzelfde, maar onze stijlen verschilden.

Tijd voor reflectie dus, en voor oriëntatie op een volgende stap.

Ik ben er trots op dat ik ruim anderhalf jaar lang mocht bijdragen aan een digitale samenleving die je kunt vertrouwen, waarin we niemand in de steek laten, waarin je zelf nog regie hebt op je digitale leven, waarin de overheid het goede voorbeeld geeft en waarin we Caribisch Nederland volwaardig meenemen. Met als resultaten bijvoorbeeld de realisatie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (https://lnkd.in/eGQagaaH), de overheidsbrede visie op generatieve AI (https://lnkd.in/e9JeajfH), een stevige bijdrage aan het internationale debat (https://lnkd.in/e-rMEsuY) en luchtfoto's van Caribisch Nederland als basis voor o.a. een register van adressen en gebouwen (https://lnkd.in/eKpCrgdF).

Ik ben niet alleen trots op de resultaten, maar ook op de open manier waarop we ze bereikten. Bij de totstandkoming van beleid (zie bijvoorbeeld de Github van het Algoritmekader, https://lnkd.in/eZ6_X3xg) en bij projecten zoals het Algoritmeregister (https://lnkd.in/eDv4-wjK). Ook van het AI-validatieproject gaan we nog veel horen.

Zoveel bereiken in nog geen twee jaar kon alleen omdat ik de eer had om samen te mogen werken met heel veel bevlogen mensen. Experts van binnen en buiten de overheid, in Nederland en ook daar buiten. Bij het ministerie van BZK zelf, bij de andere departementen, bij medeoverheden, in de wetenschap, in binnen- en buitenland. Onder de bevlogen politieke leiding van Alexandra van Huffelen die waardengedreven digitaliseren (inter-) nationaal op de agenda heeft gezet. Dank jullie allemaal wel voor de samenwerking. We komen elkaar vast weer tegen.

Mijn speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van de Directie Digitale Samenleving van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar Marieke van Wallenburg die als DG de durf en het vertrouwen had om dit alles samen in gang te zetten, naar de collega’s in mijn MT (Désirée Geerts, Digna van Herwaarden, Suzie Kewal en Ingrid Zondervan) en naar Aart van der Vlist, Mark Vermeer en Lourens Visser voor de collegiale samenwerking. En dank voor alles Paulina Spoor!

Ik vind het erg jammer niet te kunnen afmaken waar we aan begonnen zijn. Wie mij kent weet dat ik niet geschikt ben om op de bank of op mijn handen te zitten. Reflectie vind ik vooral in gesprekken en in samen sparren over taaie vraagstukken. Daar is nu alle ruimte voor. Mijn LinkedIn postbus staat er voor open!'

Lees ook: het interview op Dutch IT Leaders met Eva Heijblom, DG digitalisering BZK: ‘We moeten niet allemaal zelf het wiel uitvinden'.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!