Witold Kepinski - 10 februari 2024

Duidelijke richtlijnen nodig voor gebruik social media binnen Rijksoverheid

Er moeten duidelijke richtlijnen en beleid voor bewindvoerders en gebruikers van corporate accounts binnen de overheid worden vastgesteld, aldus de Rijksoverheid white paper 'Social media archivering'. 'Er moet specifiek voor sociale media aanvullend beleid op het communicatiebeleid worden ontwikkeld voor bewindvoerders en voor de gebruikers van corporate accounts zodat zij (leren te) begrijpen dat geplaatste berichten moeten worden gearchiveerd en bewaard volgens de overheidsrichtlijnen'.

Duidelijke richtlijnen nodig voor gebruik social media binnen Rijksoverheid image

Voor bewindvoerders en gebruikers van corporate accounts is gespecialiseerde software en infrastructuur nodig om de archivering van sociale media-activiteiten te ondersteunen. Deze investeringen moeten rekening houden met de specifieke behoeften van deze actoren. Het voorbereiden en uitvoeren van een marktconsultatie kan helpen in het scherper krijgen van de benodigde gestructureerde aanpak en hoe de markt hierop aansluit.

Er is training en bewustwording nodig van zowel bewindvoerders en gebruikers van corporate accounts, als ook toekomstige informatieprofessionals. Bewindvoerders en corporate accountgebruikers dienen een grondige opleiding te krijgen over het correcte gebruik van sociale media en de specifieke archiveringsrichtlijnen die op hen van toepassing zijn. Het vergroten van het bewustzijn rond het belang van archiveren en het naleven van de richtlijnen is van essentieel belang voor deze groepen. Daarnaast is het van uiterst belang om de informatieprofessionals goed te trainen.

Wanneer er enerzijds duidelijkheid wordt gecreëerd hoe de gebruiker binnen de overheid om moet gaan met sociale media en anderzijds voor welke processen sociale media geschikt is ontstaat de mogelijkheid om met selectielijsten het huidige gebruik volledig te dekken zodat overheidsorganisaties overheidsinformatie goed kunnen waarderen en selecteren.

Lees hier de whitepaper.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!