Witold Kepinski - 14 februari 2024

CISPE en Microsoft openen discussies over software licenties

CISPE, een non-profit brancheorganisatie voor infrastructure as a service cloud providers in Europa, bevestigt dat het gesprekken met Microsoft is begonnen om aanhoudende problemen met betrekking tot oneerlijke softwarelicenties voor cloudinfrastructuuraanbieders en hun klanten in Europa op te lossen. Deze ontwikkeling volgt op de formele klacht die CISPE in november 2022 heeft ingediend bij het directoraat-generaal Concurrentie (DG Comp). Terwijl DG Comp de zaak onderzoekt, onderzoeken beide partijen mogelijke oplossingen.

CISPE en Microsoft openen discussies over software licenties image

Als basis voor discussies heeft CISPE herhaald dat alle oplossingen en oplossingen voor de hele sector moeten gelden en toegankelijk moeten zijn voor alle cloudklanten in Europa. Bovendien zullen eventuele overeenkomsten openbaar worden gemaakt, onder toezicht van derden.

Het proces bevindt zich in een vroeg stadium en het blijft onzeker of deze discussies effectieve oplossingen zullen opleveren voor de vermeende concurrentiebeperkende praktijken. Om snelle en effectieve vooruitgang te garanderen, heeft CISPE bepaald dat er in het eerste kwartaal van 2024 substantiële vooruitgang moet worden geboekt.

In een reactie op de gesprekken zei CISPE-secretaris-generaal Francisco Mingorance: "Wij danken DG Comp en het caseteam voor hun aandacht in deze kwestie, die ertoe heeft bijgedragen dat beide partijen ter discussie aan tafel zijn gekomen. Elke dag die voorbijgaat zonder oplossing ondermijnt de levensvatbaarheid van de Europese cloudinfrastructuursector verder en beperkt de cloudopties die beschikbaar zijn voor Europese klanten. We steunen een snelle en effectieve oplossing voor deze schade, maar herhalen dat het Microsoft is die een einde moet maken aan zijn oneerlijke softwarelicentiepraktijken om dit resultaat te bereiken.”

Achtergrond

Nieuw onderzoek van CCIA herhaalt volgens CISPE de aanzienlijke schade die aanbieders van cloudinfrastructuurdiensten in Europa ondervinden als gevolg van de oneerlijke softwarelicentievoorwaarden en discriminerende prijzen van Microsoft, zo beweert CISPE: 'Uit het onderzoek, gelanceerd tijdens een exclusief evenement in het Europees Parlement, georganiseerd door de Spaanse Start-up Association AES en gehost door het Spaanse Europarlementariër Del Blanco, blijkt dat:

  • In totaal kreeg één op de vier klanten gratis cloudinfrastructuurdiensten aangeboden als onderdeel van hun productiviteitssoftwarelicenties.
  • Bijna 40 procent meldde een vorm van korting voor het kopen van 'gebundelde' software en cloud.
  • In Groot-Brittannië, waar Microsoft meer dan 65% van de markt voor productiviteitssoftware controleert, meldde bijna een derde van de ondervraagden dat ze hun cloudinfrastructuur gratis kregen!

Deze oneerlijke licentievoorwaarden zijn een misleidende valstrik die klanten gevangen houdt in een Microsoft-monocultuur. Als ze eenmaal verstrikt zijn, hebben ze weinig kans om in de toekomst van aanbieder te veranderen omdat hun behoeften veranderen, en zijn ze hulpeloos om zich te verzetten tegen toekomstige wijzigingen in prijzen en voorwaarden. De oneerlijke praktijken van Microsoft op het gebied van softwarelicenties maken gebruik van de dominantie van 'must have' productiviteitssoftwaresuites (waaronder tekstverwerkings-, presentatie-, communicatie-, database- en CRM-software) om de marges van concurrerende cloudproviders onder druk te zetten met discriminerende prijzen die de concurrentie vernietigen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd voor CCIA door Savanta, blijkt ook dat 40% van degenen die hebben overwogen om over te stappen op een cloudinfrastructuurprovider (IaaS) zegt dat de bestaande licentievoorwaarden hen verbieden om on-premise licenties over te nemen naar een andere leverancier, en dat nog eens 40% zich zorgen maakt over het verliezen van kortingen.

Voor ons komt dit alles uiteraard niet als een verrassing. Ons eigen onderzoek en de gedetailleerde inzichten van onze leden hebben deze aanhoudende schade vele malen benadrukt.

  • Professor Jenny schatte een toeslag of belasting van 28% die klanten (of hun leveranciers die de kosten moesten dragen) moesten betalen alleen maar om Microsoft-productiviteitssoftware in een niet-Microsoft-cloud te laten draaien.
  • Voor één product kan dit jaarlijks oplopen tot een half miljard euro.

In hun bijdragen aan DG Concurrentie hebben CISPE-leden gedetailleerd bewijs geleverd van de schade die zij lijden door deze discriminerende prijzen.

  • De kosten van Microsoft-software voor onze leden zijn hoger dan de prijs die Azure aan zijn klanten in rekening brengt, zodat leden zelfs zonder marge geen Microsoft-software op hun eigen cloudinfrastructuur kunnen verkopen. In feite hebben CISPE-leden bewijs geleverd waaruit blijkt dat zij Microsoft-software moeten leveren met verlies voor zichzelf om concurrerend te kunnen zijn.
  • Discriminerende prijzen lokken klanten weg van Europese providers naar Microsoft. Een CISPE-lid heeft de Commissie een lijst verstrekt van klanten die verloren zijn gegaan als gevolg van prijsmisbruik door Microsoft; ze bedragen in totaal bijna € 20.000.000 aan verloren inkomsten in de afgelopen drie jaar.
  • CISPE-leden worden gedwongen om onmisbare Microsoft-productiviteitssoftware onder de kostprijs te verkopen om te kunnen concurreren met Microsoft die zijn eigen software op Azure verkoopt. Hierdoor wordt de marge onder druk gezet tot het punt waarop ze geen deals meer kunnen binnenhalen, of gedwongen worden negatieve marges te absorberen.

Het Savanta-onderzoek voegt nieuw gewicht toe aan het aanzienlijke bewijsmateriaal dat zich opstapelt tegen het oneerlijke en concurrentiebeperkende gedrag van Microsoft. De discriminerende prijzen van Microsoft verstoren de concurrentie, ontnemen klanten de keuze en sluiten hen op in één enkele cloudinfrastructuur. Het bewijs is duidelijk en overweldigend: er is nu dringend actie nodig om Microsoft te dwingen zijn werkwijze te veranderen en een levendige concurrerende markt voor cloudinfrastructuur in Europa te verdedigen.'

Lees hier het Savanta-onderzoek

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!