Wouter Hoeffnagel - 16 februari 2024

Gartner: Winstmarges dalen de komende jaren sterk

De winstmarges vóór rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) zijn in 2027 met meer dan 30% gedaald ten opzichte van 2022. Met name een zwakke vraag en stijgende kosten zijn hiervoor de aanleiding. Door de zwakkere cashflow hebben veel bedrijven in 2026 moeite om groei te realiseren, en verlagen zij hun investeringen.

Gartner: Winstmarges dalen de komende jaren sterk image

Dit voorspelt Gartner. De marktonderzoeker verwacht dat het bbp in ontwikkelde economieën met 2% groeit. De arbeidskosten in de VS en de eurozone stijgen tegelijkertijd met ongeveer 5% per jaar en de technologiekosten wereldwijd met 8%. In andere categorieën stijgen de kosten naar verwachting tot 3%. Deze combinatie kan de komende jaren leiden tot teruglopende EBITDA-marges.

Stijgende kosten het hoofd bieden

“Voortdurende onzekerheid en instabiliteit zullen organisaties de komende jaren blootstellen aan plotselinge kostenstijgingen”, zegt Randeep Rathindran, onderscheiden vice-president onderzoek bij Gartner Finance. “CFO’s moeten vroeg ingrijpen om de margekrampen te verzachten en het hoofd te bieden aan de stijgende kosten als gevolg van de arbeidsmarkt, de klimaatverandering en de digitale transformatie.”

De meeste bedrijven zijn naar verwachting niet in staat de winstgevende resultaten te realiseren die investeerders de afgelopen tien jaar zijn gaan verwachten. De convergentie van lage rentetarieven, onderdrukte lonen en gestage economische groei die deze resultaten mogelijk maakte bestaat niet langer. Veel organisaties moeten daarom op zoek naar nieuwe strategieën voor het realiseren van hun winstdoelstellingen.

Ook verwacht Gartner dat organisaties moeite gaan hebben om de kloof tussen de realiteit en de perceptie van kostenbesparingen als gevolg van voortdurende investeringen in automatisering te overbruggen. Zonder echte end-to-end procesautomatisering blijft de tijdsbesparing door automatisering beperkt tot een fractie. Bijvoorbeeld indien een organisatie een fulltime medewerker voor een derde vervangt, maar niet volledig).

Traditionele bronnen van financiering veranderen

Kredietverstrekkers en investeerders krijgen naar verwachting meer aandacht voor het terugbetalingsrisico op de korte termijn. Dit zorgt ervoor dat traditionele bronnen voor kapitaalfinanciering zoals bankleningen of obligatie-uitgiften minder kansen bieden. Kleine of middelgrote bedrijven met krappe marges kunnen moeite krijgen om de rentelasten te dekken en dreigen ‘zombiebedrijven’ te worden die geconfronteerd worden met het vooruitzicht van een faillissement of overname.

“Betrouwbare strategieën die CFO’s in het verleden hebben toegepast om vergelijkbare marktomstandigheden te verzachten zoals het verlagen van de verkoop-, algemene en administratieve kosten (VAA-kosten) zijn niet langer zo haalbaar of effectief, doordat dure investeringen in digitale technologie en vaardigheden nodig zijn voor het transformeren bedrijfsfuncties”, voegde Rathindran eraan toe.

Verwachtingen in lijn brengen

Gartner adviseert CFO's de verwachtingen van belanghebbenden met betrekking tot financiële modellen opnieuw in lijn te brengen. Het uitvoeren van een stresstest van financiële aannames rond run rates voor inkomsten, volumes en kosten kan helpen bij het identificeren van potentiële hiaten tussen realiteit en perceptie.

CFO's kunnen de juiste verkoop-, algemene en administratieve kosten overwegen door een bredere kijk op kostenoptimalisatie te hanteren. Dit geldt niet alleen voor kostenbesparingen, maar ook voor kostenvermijding, -verschuiving en waardeoptimalisatie voor het identificeren van besparingen en tegelijkertijd beschermen van kritische organisatorische capaciteiten en transformatie-investeringen.

“CFO's kunnen hun organisaties helpen de afhankelijkheid van schulden met een hoge rente te overwinnen door hun kijk op financieringsbronnen te verbreden die verder gaan dan bankleningen en bedrijfsobligaties”, zegt Rathindran. “Financieel leiders zouden secundaire aandelenkwesties, durfkapitaal en niet-verwaterende financieringsopties zoals publiek-private consortia moeten onderzoeken.”

Meer informatie is voor klanten van Gartner beschikbaar in het rapport 'Predicts 2024: CFOs Confront a New Cost Reality as Profits Take a Hit'. Niet-klanten kunnen op de pagina 'Drive Profitable Growth' van Gartner voor aanvullend onderzoek en strategieën over dit onderwerp.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!