Witold Kepinski - 19 februari 2024

Bijna helft websites Rijksoverheid gebruiken Google diensten

Bij de overheid hebben bijna de helft, 48%, van de onderzochte websites Google diensten in gebruik. In de zorg gebruikt 4 op de 5 websites Google diensten. In het onderwijs is dit zelfs 9 op de 10 websites. Dit meldt Bits of Freedom.

Bijna helft websites Rijksoverheid gebruiken Google diensten image

Bits of Freedom meldt: 'De bevindingen van ons onderzoek onderstrepen de dringende noodzaak voor de publieke sector om het goede voorbeeld te geven en te kiezen voor privacyvriendelijke alternatieven. Nu we steeds meer in een online wereld leven, is het noodzakelijk dat er verantwoorde maatregelen worden genomen om de privacy van burgers te beschermen. Juist als het gaat om het gebruik van essentiële (publieke) dienstenEerder bleek uit ons onderzoek al dat gemeenten onzorgvuldig omgaan met de privacy van burgers. Dit onderzoek roept dan ook op tot een herevaluatie van de tools en diensten die worden gebruikt door websites van de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs, waarbij wordt gepleit voor oplossingen die privacy vooropstelt.

Specifiek in de publieke sector mogen we ook inzet van de overheid verwachten. De staatssecretaris voor Digitalisering heeft reeds een wens uitgesprokenKamerbrief cookies en online tracking om tracking van overheidswebsites te halen. Als het aan Bits of Freedom ligt, onderneemt de regering ook actie in andere sectoren waar steeds meer zaken digitaal worden geregeld.'

Lees het volledige onderzoeksrapport

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!