Wouter Hoeffnagel - 26 februari 2024

Aandacht voor AI, security en twin transition in jaarplan RDI

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) presenteert haar jaarplan 2024. De focus ligt daarbij op de thema's netwerksamenwerking, AI, digitale weerbaarheid, de twin transition (samenhang digitale transitie en energietransitie) en een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur.

Aandacht voor AI, security en twin transition in jaarplan RDI image

De RDI wil in 2024 onder meer inzetten op netwerksamenwerking tussen bestaande toezichthouders. Dit moet het zicht verbeteren op wat er speelt en wat er nodig is om de maatschappij veilig verbonden te houden.

AI

Ook AI is een focuspunt. De RDI zet in op samenwerking om het toezicht vorm te geven. Onder de AI-Act werkt het aan standaardisatie, waarmee het duidelijkheid wil scheppen over verantwoord gebruik van AI en het toezicht vanuit de RDI, en de samenwerking tussen de toezichthouders verbeteren.

Digitale weerbaarheid is eveneens een focuspunt. Het zet daarbij in op de implementatie van nieuwe of aangescherpte Europese regelgeving, en de herziene inrichting van toezicht daarop. "We blijven inzetten op generiek toezicht en de verdere professionalisering daarvan om de weerbaarheid van de digitale infrastructuur te kunnen toetsen. We willen bewustwording op het belang van digitale weerbaarheid bij organisaties. En er vormt zich een samenwerkende toezichtaanpak ten aanzien van de Europese regelgeving op dat gebied. De RDI werkt hier bijvoorbeeld al aan met de zelfevaluatietool voor de NIS2", schrijft de RDI.

Twin transition

Ook wijst de RDI op de transitie van ons energiesysteem, waarbij het huidige systeem tegen zijn grenzen aanloopt. Netcongestie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zonnepanelen uitvallen. Digitalisering noemt de RDI van groot belang voor het slagen van de transitie naar een nieuwe energiesysteem met verschillende hernieuwbare energiedragers.

"Gezien de samenhang tussen digitale transitie en energietransitie noemen we dit een twin transition. Digitale oplossingen bieden bijvoorbeeld inzicht in het energiesysteem voor efficiënter energieverbruik. Daarnaast zorgt digitalisering voor snelle aanbod- en vraagrespons, integratie en afstemming van verschillende energiedragers en helpt het bij het optimaal ontwerpen van het toekomstig energiesysteem", schrijft de RDI.

Tot slot is het veilig en betrouwbaar houden van de digitale infrastructuur een focuspunt. Het zet daarbij in op de naleving van nieuwe wet- en regelgeving binnen vertrouwensdiensten, telecomsecurity en beveiliging van netwerken en informatiesystemen.

Het jaarplan 2024 van de RDI is hier beschikbaar.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!