Witold Kepinski - 29 februari 2024

CIO verenigingen publiceren manifest voor Europese verkiezingen

Vier CIO verenigingen, Beltug in België, Cigref in Frankrijk, CIO Platform Nederland in Nederland en Voice in Duitsland, vertegenwoordigen samen meer dan duizend grote Europese bedrijven die digitale technologieën gebruiken. De leden hebben vier belangrijke prioriteiten vastgesteld voor het volgende Europese mandaat. "Het is onze gezamenlijke ambitie om een duurzame, verantwoordelijke en vertrouwde digitale economie op te bouwen."

CIO verenigingen publiceren manifest voor Europese verkiezingen image
Deze prioriteiten worden gedetailleerd beschreven in het bijgevoegde manifest, dat concrete maatregelen voorstelt aan de Europese wetgevers om verder te bouwen aan een sterke en duurzame Europese Unie op digitaal gebied.

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie aanzienlijke inspanningen geleverd om de digitale ruimte en de data-economie te reguleren. Dit heeft geresulteerd in duidelijke regels, rechten en verplichtingen.
Het is echter essentieel dat de EU deze inspanningen combineert met een ambitieus programma voor innovatie en technologisch leiderschap. Als vertegenwoordigers van de zakelijke gebruikers van digitale technologie, zijn onze vier verenigingen klaar om deze uitdaging aan te gaan. Dit manifest biedt inzichten en aanbevelingen als antwoord op drie cruciale vragen:
  • Wat is de gewenste impact van digitale technologieën in Europa?
  • Hoe kan de EU een leidende rol spelen op dit gebied?
  • En wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een industriële visie op de digitale toekomst van ons continent?

We willen samenwerken om het concurrentievermogen en de prestaties van onze bedrijven en overheden te waarborgen door toegang te bieden tot de beste technologieën tegen de laagste kosten, door hun gevoelige en strategische data te beschermen en door hun toeleveringsketens te beveiligen.

Er is een sterk en ambitieus Europees industrieel beleid op digitaal gebied nodig om alternatieven te bieden voor degene die momenteel de markt domineren. Dat is de geest van dit manifest.

Laten we samenwerken om een inspirerend digitaal model voor Europa te bepalen!


CIO Platform Nederland

Cigref – Frankrijk

VOICE – Duitsland

Beltug – België

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!