Witold Kepinski - 10 maart 2024

Nanning de Jong wordt directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie bij AP

Nanning de Jong wordt per 15 april 2024 benoemd tot directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP

Nanning de Jong wordt directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie bij AP image

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat voor de opgave om zich de komende jaren door te ontwikkelen tot een nog slagvaardigere toezichthouder. Tegenover een groot toezichtveld en veelal omvangrijke financiële belangen van de bedrijven en organisaties waarop de AP toezicht houdt, staat de AP als een toezichthouder die verder groeit en professionaliseert om deze opgave goed nu en in de toekomst te kunnen blijven vervullen. De uitdaging voor de AP is om zodanig te opereren dat de bescherming van persoonsgegevens zo effectief mogelijk kan worden uitgevoerd binnen een context waarin ontwikkelingen onder andere op het gebied van algoritme en AI elkaar snel opvolgen.

Als directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie (SBT) wordt Nanning in dit kader onder andere verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de visies op systeemtoezicht, beveiliging en technologie en de vertaling daarvan naar de verschillende disciplines binnen zijn directie. Samen met de circa 45 medewerkers moet hij een volgende stap in de professionalisering en verdere groei van de directie gaan zetten.

Na zijn opleiding ‘Life Science & Technology’ met specialisatie in sensoren en data science, startte Nanning zijn loopbaan als International Management Trainee bij Johnson & Johnson. Vervolgens heeft hij de overstap gemaakt naar Twynstra Gudde en als consultant verschillende adviestrajecten bij onder meer het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie gedaan. Daarna werkte hij als managing consultant bij Berenschot voor bestuurders en directies bij verschillende publieke opdrachtgevers. Met zijn technische achtergrond richtte Nanning zich op verantwoorde toepassing van vernieuwende digitale oplossingen met publieke waarde. Bij Berenschot heeft hij onder andere twee teams rondom blockchain en data science en AI opgericht. In zijn laatste functie als afdelingshoofd P&O en Medische IT bij het ministerie van Defensie gaf Nanning leiding aan een IT-afdeling en was verantwoordelijk voor een aantal kritieke IT-systemen van Defensie. Hier speelt de beveiliging van persoonsgegevens een cruciale rol om de veiligheid en privacy van de circa 70.000 militairen en burgers bij Defensie te garanderen. Naast zijn functie als afdelingshoofd was hij verantwoordelijk voor de IT en security overwegingen binnen één van de grootste IT-programma’s van Defensie.

Katja Mur, Bestuurslid Autoriteit Persoonsgegevens: “Met Nanning haalt de AP een ervaren leidinggevende in huis. Zijn brede kennis op het gebied van technologie en innovatie en zijn ervaring aan zowel de kant van het bedrijfsleven als de overheid komen bij de AP goed van pas. Met Nanning kan de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie een volgende stap in de professionalisering zetten en daarmee burgers nog beter beschermen in de digitale wereld. Ik zie uit naar zijn komst!”

Nanning de Jong: “De AP weet samen met Europese en interne toezichthouders de grondrechten van burgers in het digitale domein te beschermen. Ik kijk er naar uit om daaraan bij te dragen in een tijd waar de (technologische) ontwikkelingen zeer snel gaan.”

De Autoriteit Persoonsgegevens is convenantpartner van DGABD. Deze benoeming is tot stand gekomen via een procedure vergelijkbaar met die voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de DGABD in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
Nutanix BN start 6 mei - 20 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!