Wouter Hoeffnagel - 12 maart 2024

Gartner: 'Actiemodellen en autonome agents gaan steeds grotere rol spelen in GenAI'

Een derde van de interacties met generatieve AI (GenAI)-diensten maakt in 2028 gebruik van actiemodellen en autonome agents voor het voltooien van taken, voorspelt Gartner. Dit leidt volgens de marktonderzoeker onder meer tot een hogere mate van autonome en betere afstemming op menselijke doelen.

Gartner: 'Actiemodellen en autonome agents gaan steeds grotere rol spelen in GenAI' image

Autonome agenten zijn gecombineerde systemen die gedefinieerde doelen bereiken zonder herhaalde menselijke tussenkomst, waarbij gebruik wordt gemaakt van een verscheidenheid aan AI-technieken om beslissingen te nemen en output te genereren. Ze hebben het potentieel om van hun omgeving te leren en in de loop van de tijd te verbeteren, waardoor ze complexe taken kunnen uitvoeren.

"In de toekomst kunnen menselijke interacties met GenAI evolueren van gebruikers die grote taalmodellen (LLM's) aanzetten tot gebruikers die rechtstreeks communiceren met autonome, intentiegestuurde agenten, wat een hogere mate van autonomie en een veel betere afstemming op menselijke doelen mogelijk zou kunnen maken," stelt Arun Chandrasekaran, onderscheiden VP-analist bij Gartner.

Impact op diverse sectoren

Autonome agenten kunnen een breed scala aan taken uitvoeren. Denk daarbij aan het aan elkaar koppelen van verschillende typen modellen, verifiëren van de uitvoer van een model voordat deze in een ander model wordt ingevoerd en in een continue lus draaien om streaminginvoer te verwerken. Deze taken kunnen zich vertalen in mogelijkheden zoals toegang tot internet en het gebruik van applicaties, het controleren van de modeluitvoer en het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen op basis van menselijke bedoelingen.

"Autonome agenten kunnen de behoefte aan menselijke tussenkomst bij de interactie met LLM's verminderen en de last voor zakelijke gebruikers in veel sectoren verminderen, omdat ze minder tijd kunnen besteden aan geavanceerde snelle engineering", aldus Chandrasekaran.

Autonome agenten krijgen impact op verschillende sectoren:

  • Gezondheidszorg: Autonome agenten kunnen medische professionals helpen op gebieden als ziektediagnostiek, behandelplanning en patiëntenzorg.
  • Onderwijs: Autonome agenten kunnen gepersonaliseerde leerervaringen bieden en lesmethoden aanpassen aan de behoeften van individuele studenten.
  • Gaming: Autonome agenten kunnen menselijke spelers observeren en ermee communiceren en meer meeslepende en realistische ervaringen bieden.
  • Verzekeringen: Autonome klantenservice-apps kunnen de meeste interacties met polishouders via spraak en tekst afhandelen, en kunnen helpen bij claims, fraude, medische service, polis- en reparatiesystemen. Ze kunnen een dramatische impact hebben op de oplossing, waarbij reacties en acties minuten in beslag nemen in plaats van dagen of weken.

Objectieve functies als basis

“Autonome agenten hebben een duidelijke objectieve functie nodig, zodat hun gedrag op een zinvolle manier kan worden gecontroleerd om waarde te leveren”, meldt Chandrasekaran. “De taken die autonome agenten kunnen uitvoeren, zoals het verifiëren van de uitvoer van een model voordat deze in een ander model wordt ingevoerd, kunnen de uitvoer van modellen controleren en complexe bedrijfsprocessen automatiseren op basis van menselijke bedoelingen. Maar dit kan alleen worden bereikt met een duidelijke objectieve functie.”

Om dit te bereiken geeft Gartner organisaties het volgende advies:

  • Identificeer gebruiksscenario's waarin actiemodellen en autonome agenten waarde kunnen toevoegen door de hoeveelheid benodigde menselijke inspanning en vaardigheden te verminderen.
  • Bouw een architectuur om autonome agenten te laten floreren. Doe dit door toolintegratie en toegang tot kennisopslagplaatsen en langetermijngeheugen te bieden, waardoor agenten uitgebreid kunnen redeneren en expertise kunnen demonstreren.
  • Erken dat actiemodellen en autonome agenten geen vervanging zijn voor prompt engineering; hun uiteindelijke potentieel blijft afhankelijk van de kwaliteit van de prompts die ze ontvangen.
  • Zorg voor een balans tussen autonomie en controle door middel van uitgebreide pilots en rigoureuze monitoring van agenten.

Meer informatie is voor klanten van Gartner beschikbaar in 'Predicts 2024: The Future of Genative AI Technologies'. Daarnaast deelt Gartner aanvullende informatie over het benutten van AI-kansen en versterken van het cyberbeveiligings-, data- en AI-beleid en -principes in de gratis Gartner AI Opportunity Radar. Ook delen Gartner-analisten aanvullende analyses over data- en analysetrends tijdens de Gartner Data & Analytics Summits, die deze week in Orlando plaatsvinden. Andere locaties zijn onder meer 26-27 maart in São Paulo, 24-25 april in Mumbai, 13-15 mei in Londen, 21-23 mei in Tokio en 29-30 juli in Sydney.

Vertiv BW 27-05-2024 tm 10-06-2024 Axians BW 27-05-2024 tm 10-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!