Witold Kepinski - 13 maart 2024

VEB en curatoren bereiken schikking inzake lmtech faillissement

De VEB heeft in samenwerking met curatoren een schikking bereikt met de voormalige bestuurders en commissarissen van Imtech, hun verzekeraars en KPMG, de (voormalig) accountant van Imtech. De schikking maakt onderdeel uit van de afwikkeling van het Imtech-faillissement. Dit meldt de VEB op zijn website. De voormalige bestuurders, commissarissen en KPMG betalen samen een schikking van 40 miljoen euro

VEB en curatoren bereiken schikking inzake lmtech faillissement image

VEB meldt: 'Als onderdeel van de eerdere en huidige afspraken wordt nu een bedrag van 10,125 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat - na aftrek van de kosten van de VEB en afwikkeling - zal worden verdeeld onder de VEB-leden (peildatum 31 december 2023) die per saldo verlies hebben geleden op hun belegging in Imtech in de periode van 4 februari 2013 tot en met 15 augustus 2015.

In 2014 schikte de VEB al voor de gebeurtenissen die hebben geleid tot de zogeheten Poolse fraude die op 4 februari 2013 (voorbeurs) door Imtech wereldkundig werd gemaakt.

De vandaag door de curatoren bekendgemaakte schikking van in totaal 40 miljoen euro ziet ook op de periode die de VEB al eerder schikte. Het grootste deel van de 40 miljoen euro komt daardoor beschikbaar voor de crediteuren (die immers niet konden profiteren van de eerdere schikking). De banken hebben in oktober 2023 als onderdeel van een groep financiers een schikking met curatoren van Imtech getroffen. Onderdeel van de gemaakte afspraken tussen curatoren en VEB is dat de prospectusaansprakelijkheid claim (en daarmee ook aansprakelijkheid van de banken) is opgelost. De VEB meent dat gedupeerde aandeelhouders mede door deze schikking adequate compensatie wordt geboden, gegeven ook de achtergestelde positie van aandeelhouders in geval van een faillissement.

Finale kwijting
Onderdeel van de afspraken is een finale kwijting voor de bij de schikking betrokken partijen. De VEB zal geen procedures starten tegen de betrokken partijen over deze kwestie. Partijen zijn bereid geweest tot deze alomvattende schikking om tot een afwikkeling van het faillissement te komen en (de kosten van) langdurige procedures te voorkomen. De schikking is door de betrokken partijen aangegaan zonder erkenning van enige aansprakelijkheid of schuld.

Recht op compensatie
Compensatie is voorbehouden aan VEB-leden die aandelen Imtech hebben gekocht, gehad en/of aangehouden in de periode van 4 februari 2013 tot en met 15 augustus 2015 en daarop per saldo verlies hebben geleden. Het lidmaatschap van de VEB op 31 december 2023 tot het moment van uitbetaling is vereist om te kwalificeren voor compensatie. Kwalificerende leden die zich nog niet bij de VEB hebben
aangemeld als deelnemer aan de actie Imtech Faillissement hebben nog tot uiterlijk 30 april 2024 mogelijkheid om dat alsnog te doen.'

Professionele partijen en marketmakers zijn uitgezonderd van deelname.
Meer informatie zal op korte termijn worden geplaatst op de website van de VEB.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!