Witold Kepinski - 13 maart 2024

Crypto.com krijgt boete van De Nederlandsche Bank - DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 oktober 2023 een bestuurlijke boete van 2.850.000 euro opgelegd aan Foris DAX MT Limited (DAX MT), handelend onder de naam ‘Crypto.com’. De boete is opgelegd omdat DAX MT cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden, aldus DNB.

Crypto.com krijgt boete van De Nederlandsche Bank - DNB image

Bedrijven die in of vanuit Nederland cryptodiensten willen aanbieden, zijn sinds 21 mei 2020 op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om zich daarvoor te registreren bij DNB.

Boete

De overtredingen die DAX MT heeft begaan, zijn dermate ernstig en verwijtbaar dat, conform het Algemene boetetoemetingsbeleid DNB(Verwijst naar een externe site), het basisbedrag van 2.000.000 euro is verhoogd naar 2.850.000 euro.

DNB heeft bij de verhoging van de boete meegenomen dat DAX MT in Nederland een groot aantal klanten heeft dat cryptodiensten afneemt. Daarnaast heeft DAX MT concurrentievoordeel genoten doordat zij geen heffingen aan DNB heeft afgedragen en ook geen andere kosten heeft hoeven maken voor naleving van de Wwft en het doorlopend toezicht door DNB. Een andere belangrijke reden voor de verhoogde boete is dat de overtredingen gedurende een lange periode hebben plaatsgevonden: sinds 21 mei 2020 tot en met in ieder geval 8 november 2022 (datum einde onderzoek door DNB). DNB beschouwt deze overtredingen dan ook als zeer ernstig.

De registratieplicht

De Wwft heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan. De aanpak van witwassen is van groot belang voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven immers in staat om buiten het bereik van opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

De registratieplicht voor cryptodienstverleners is op 21 mei 2020 ingevoerd, omdat bij cryptodiensten een hoog risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. Dit hangt samen met de anonimiteit die gepaard gaat met transacties met crypto’s. Zonder die registratieplicht is minder goed in de gaten te houden of het risico op criminele geldstromen voldoende wordt tegengegaan.

Doordat DAX MT zonder registratie bij DNB in Nederland cryptodiensten heeft aangeboden, heeft DAX MT de doelstellingen van de Wwft doorkruist. Zo heeft DAX MT tijdens de overtreding geen melding kunnen doen van ongebruikelijke transacties bij FIU-NL. Mogelijk is hierdoor een groot aantal ongebruikelijke transacties buiten zicht van de opsporingsautoriteiten gebleven.

Lees meer hier (PDF).

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Axians BW 27-05-2024 tm 10-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!