Witold Kepinski - 17 maart 2024

Nictiz werkt actief aan een samenhangend AI-stelsel

Nictiz ziet de potentiële waarde van AI voor het Nederlandse gezondheidsinformatiestelsel. "Dat potentieel met alle voordelen van dien, moéten we ontsluiten. Daarom zet Nictiz vol in op een samenhangend AI-stelsel voor databeschikbaarheid. Een situatie waarin het potentieel van AI optimaal wordt benut en geborgd in het gezondheidsinformatiestelsel. Met een AI-infrastructuur waarin gebruikers vrijelijk gebruikmaken van de AI-systemen, diensten en gegevens die zij op een bepaald moment nodig hebben. In de op te richten AI-communities brengt Nictiz partijen en hun ideeën samen. We bundelen initiatieven en houden rekening met de belangen van alle betrokkenen. Met als resultaat een duurzame schaalbare inzet van AI-systemen voor databeschikbaarheid", zo meldt Dick-Jan Zijda, strategisch adviseur bij Nictiz, een Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg

Nictiz werkt actief aan een samenhangend AI-stelsel image

Zijda meldt: ' In een samenhangend AI-stelsel helpen AI-systemen met het beschikbaar, bereikbaar en bruikbaar maken van gezondheidsdata. Dat leidt tot meer databeschikbaarheid: een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel en het leveren van goede zorg. Databeschikbaarheid vereist interoperabiliteit: het zonder beperkingen kunnen samenwerken van producten, systemen of organisaties, maar ook tussen verschillende lagen van organisaties. Nictiz is de partij in Nederland om te komen tot die interoperabiliteit door de inzet van onze standaarden. Wij geven mede richting aan het gezondheidsinformatiestelsel van de toekomst en kijken naar de positie van het AI-stelsel in het gezondheidsinformatiestelsel. Dit door richtinggevend en praktisch adviezen in stelselbeheer en architectuur.

Binnen het AI-stelsel is transparantie over de rol van een partij: fabrikant, transporteur of aanbieder. Elke rol ligt bij een andere partij om een lock-in van kennis te voorkomen. Zorgprofessionals, onderzoekers en technologen werken nauw samen en delen doorlopend kennis via conferenties, workshops en publicaties om zo levenslang te leren. Aan het stelsel liggen maatschappelijk waarden, duurzame en schaalbare financiering en beleidskaders ten grondslag.

Praktische toepassingen AI

Neem bijvoorbeeld registratielast. Momenteel een flink obstakel in de zorg: zorgprofessionals besteden veel tijd en inspanning aan uiteenlopende administratieve taken. Denk aan het invullen van diverse formulieren of het rapporteren van behandelingen. Belangrijke taken, maar ze gaan vaak ten koste van de directe patiëntenzorg. AI-systemen kunnen helpen met het verminderen van registratielast:

  • Met spraakherkenning kan AI helpen bij het stroomlijnen en automatiseren van gegevensinvoer in EPD’s. Denk aan spraakherkenning voor het dicteren van notities of het automatisch extraheren van relevante informatie uit gescande documenten of digitale bronnen.
  • NLP (Natural Language Processing) kun je inzetten om ongestructureerde data zoals doktersnotities, te analyseren en te categoriseren. Dit helpt bij het efficiënter organiseren van patiëntinformatie en kan helpen bij het automatiseren van administratieve processen.
  • Met geautomatiseerde beslissingsondersteuning helpen AI-systemen zorgverleners bij klinische besluitvorming door het leveren van gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van patiëntgegevens. Dit kan helpen bij het verminderen van fouten en het versnellen van het besluitvormingsproces.

Nictiz erkent de uitdagingen in de zorg zoals het terugdringen van de registratielast en neemt het voortouw in het aangaan van die uitdagingen door het samenbrengen en bundelen van expertise. Gericht op een situatie waarin AI-systemen optimaal kunnen bijdragen aan het verminderen van registratielast.

Communities of Practices

Met de oprichting van landelijke Communities of Practices rondom de inzet van AI voor databeschikbaarheid, zet Nictiz de eerste stappen naar een samenhangend AI-stelsel. Dit in afstemming met VWS. Want de uitdagingen rondom AI zijn groot. Geen organisatie kan dit alleen en daarom is samenwerking hard nodig. Daarin bieden de communities uitkomst: men wisselt hier kennis en ervaringen uit. Tussen zorgaanbieders onderling maar ook tussen zorgaanbieders en professionele en informele organisaties (inwoners, mantelzorgers en zorgvrijwilligers). Zo ontwikkelt men nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen. Communityleden maken zo optimaal gebruik van elkaars kennis en deskundigheid en kunnen samen ontbrekende en nieuwe kennis ontwikkelen. Doordat deze organisaties werken vanuit dezelfde uitgangspunten, neemt de herkenbaarheid en de kwaliteit van het aanbod van het netwerk toe en ontstaat er synergie door gezamenlijk initiatieven. Nictiz roept alle belanghebbenden op om deel te nemen aan deze nieuwe initiatieven en gezamenlijk te werken aan een toekomst waarin AI optimaal kan worden benut ter verbetering van de databeschikbaarheid en de kwaliteit in de zorg. Uiteindelijk wordt databeschikbaarheid.nl de plek waar partijen elkaar digitaal vinden en kunnen samenwerken.'

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Nutanix BN start 6 mei - 20 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!