Witold Kepinski - 18 maart 2024

Bechtle meldt meer groei van omzet, winst en cashflow

Bechtle AG zal in 2023 aanzienlijk blijven groeien in termen van belangrijke statistieken. Ondanks een aanhoudend gespannen algemene economische situatie kon het grootste Duitse IT-systeemhuis zijn bedrijfsvolume met 7,0% verhogen tot een dikke 7,793 miljard euro De omzet groeide ook aanzienlijk met 6,5% tot bijna 6,423 miljard euro. Bechtle wist haar winst vóór belastingen (EBT) met 6,8 % te verhogen tot 374,5 miljoen euro . De EBT-marge bleef stabiel op het hoge niveau van vorig jaar, namelijk 5,8%. Op 31 december 2023 had Bechtle 15.159 mensen in dienst, wat 1.113 meer mensen zijn dan het jaar ervoor.

Bechtle meldt meer groei van omzet, winst en cashflow image

Bechtle versterkte zijn marktaanwezigheid in Groot-Brittannië, Nederland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk en Duitsland door in totaal zeven internationale en nationale overnames en breidde de portefeuille uit met aantrekkelijke toekomstige onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie. “Vooral gezien de grote onzekerheid over de verdere algemene economische ontwikkeling in Duitsland, maar ook in onze andere Europese markten, hebben we opmerkelijk goed gepresteerd. Het feit dat we er opnieuw in zijn geslaagd sneller te groeien dan de markt en daarmee marktaandeel te winnen, spreekt voor de veerkracht van ons bedrijfsmodel”, zegt Dr. Thomas Olemotz (foto), CEO van Bechtle AG.

Digitalisering geeft een impuls aan de dienstensector

Vooral het servicegerichte segment IT-systeemhuis & managed services ontwikkelde zich goed. De omzet steeg hier met 13,5% naar € 4.290,1 miljoen. Ook het organische groeipercentage bedroeg 11,7% met dubbele cijfers. Er was onder meer veel vraag naar projecten voor het bedenken, implementeren en exploiteren van multi-cloud-architecturen, evenals naar de bijbehorende diensten op het gebied van netwerkinfrastructuur en IT-beveiliging. Dit is ook terug te zien op de resultatenpagina. De EBIT steeg met 14,4% naar € 259,7 miljoen. De EBIT-marge steeg van 6,0% naar 6,1%. In 2023 breidde Bechtle zijn activiteiten aanzienlijk uit, voornamelijk met publieke klanten en met grote, internationaal gepositioneerde grote klanten.

Terughoudendheid om te investeren in middelgrote bedrijven

De omzet in het IT e-commerce-segment daalde met 5,1% naar € 2.132,7 miljoen. Gezien de gespannen algemene economische situatie hebben vooral middelgrote klanten het hele jaar door projecten met betrekking tot de vernieuwing van hun klassieke IT-infrastructuur, vooral op het gebied van werkplekuitrusting, uitgesteld. Deze bedrijven zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in het IT-e-commercesegment. De EBIT daalde ook licht met 4,5%, hoewel de EBIT-marge met 5,7% constant bleef op het niveau van vorig jaar.

Toename van het personeelsbestand, ook door overnames

Het aantal werknemers op ruim 120 locaties in Europa is per 31 december 2023 met 1.113 personen of 7,9% gestegen. Met 554 mensen kwam bijna de helft van de nieuwe collega's via acquisities naar Bechtle. Zonder acquisities zou de stijging van het aantal medewerkers 4,0% zijn geweest. “In de context van de uitdagende economische omstandigheden hebben wij bij Bechtle er bewust voor gekozen om slechts een gematigde groei voor nieuwe medewerkers te plannen. Dit heeft echter uitdrukkelijk geen invloed op onze toewijding aan training”, zegt Dr. Thomas Olemotz. Bechtle heeft zich altijd gericht op het opleiden van jonge mensen. Op 31 december 2023 bedroeg het aantal stagiairs 842 en het opleidingspercentage in Duitsland is gestegen van 6,6% het voorgaande jaar naar 6,8%.

De operationele cashflow verbeterde aanzienlijk

De operationele cashflow in boekjaar 2023 bedroeg € 459,0 miljoen (vorig jaar: € 116,7 miljoen) en bereikte met deze indrukwekkende stijging een nieuw record. Bechtle wist merkbare verbeteringen te realiseren, vooral op het gebied van de handelsdebiteuren, maar ook bij het terugdringen van de voorraden. Ook de vrije kasstroom ontwikkelde zich zeer positief met een waarde van € 151,2 miljoen, ondanks de hogere betalingen voor acquisities.

Veertiende dividendverhoging op rij

Sinds de beursgang voert Bechtle een dividendbeleid gericht op continuïteit en betrouwbaarheid. Tegen deze achtergrond zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering voorstellen het dividend te verhogen naar € 0,70 per aandeel. Dit komt overeen met een stijging van 7,7% ten opzichte van het voorgaande jaar (€ 0,65 per aandeel) en zou daarmee de veertiende stijging op rij zijn. Het uitkeringspercentage, gemeten op basis van de geconsolideerde winst na belastingen, bedraagt ​​33,2% (vorig jaar: 32,6%).

Positieve vooruitzichten in uitdagende tijden

Voor 2024 waren de voorspellingen voor de algehele economische ontwikkeling aan het begin van het jaar somber. De economische onzekerheid blijft zeer groot. De vooruitzichten voor de IT-markt zijn echter iets beter. Brancheorganisatie Bitkom voorspelt een groei van 6,1% voor Duitsland. Enerzijds stimuleert de technologische vooruitgang investeringen in digitalisering. Aan de andere kant kunnen vervangingsinvesteringen in IT niet blijvend worden uitgesteld. De directie van Bechtle AG is daarom ondanks de uitdagende omstandigheden optimistisch en verwacht in 2024 opnieuw een bovengemiddelde bedrijfsontwikkeling in vergelijking met de totale markt. Het bedrijfsvolume, de omzet en de winst zullen naar verwachting aanzienlijk stijgen, en de EBT-marge zal naar verwachting ongeveer op hetzelfde niveau liggen als vorig jaar. “De economische spanning begin 2024 is duidelijk merkbaar. Wij gaan er echter van uit dat de algehele economische situatie in de loop van het jaar en vooral in de tweede helft van het jaar geleidelijk zal verbeteren. Dit moet ook de bereidheid van onze middelgrote klanten om opnieuw te investeren vergroten. We hebben meer dan eens bewezen dat we zelfs in uitdagende tijden winstgevend kunnen groeien”, aldus Dr. Thomas Olemotz.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!