Wouter Hoeffnagel - 25 maart 2024

Gartner: AI- en tools die LLM's gebruiken laten vraag naar API's stijgen

AI en tools die gebruik maken van large language models (LLM's) zijn in 2026 goed voor 30% van de stijging in de vraag naar application programming interfaces (API's). Dit voorspelt marktonderzoeker Gartner.

Gartner: AI- en tools die LLM's gebruiken laten vraag naar API's stijgen image

“Nu technologie-serviceproviders (TSP’s) het voortouw nemen bij de adoptie van GenAI, zullen de gevolgen wijdverbreid zijn”, zegt Adrian Lee, VP Analyst bij Gartner. “Dit omvat onder meer de toegenomen vraag naar API’s voor LLM- en GenAI-compatibele oplossingen vanuit TSP’s die zakelijke klanten verder helpen op hun reis. Dit betekent dat TSP’s sneller dan ooit zullen moeten handelen om aan de vraag te voldoen.”

Gartner deed in oktober tot december 2023 onderzoek onder 459 TSP's. 83% van de respondenten geeft aan generatieve AI (GenAI) momenteel in te zetten of te testen binnen hun organisatie. “Klanten moeten bepalen op welke optimale manieren GenAI aan hun aanbod kan worden toegevoegd, bijvoorbeeld door API's van derden of open-source modelopties te gebruiken. Doordat TSP’s het voortouw nemen, bieden ze een natuurlijke verbinding tussen deze zakelijke klanten en hun behoeften aan GenAI-compatibele oplossingen.”

GenAI-investeringen maximaliseren voor toekomstige groei

50% van de TSP's geeft aan strategische veranderingen te zullen doorvoeren om hun kernproduct-/dienstaanbod uit te breiden en zo een compleet product of end-to-end dienstenoplossing te realiseren. Gartner voorspelt dat in 2026 meer dan 80% van de onafhankelijke softwareleveranciers GenAI-mogelijkheden in hun bedrijfsapplicaties zullen hebben ingebed, tegen minder dan 5% nu.

“Zakelijke klanten bevinden zich op verschillende niveaus van gereedheid en volwassenheid bij de adoptie van GenAI. TSP’s hebben een transformationele kans om de software- en infrastructuurmogelijkheden evenals het talent en de expertise te bieden om de reis te versnellen”, aldus Lee.

Gedurende de volledige levenscyclus van een product moeten TSP's de beperkingen, risico's en overhead begrijpen voordat ze GenAI-mogelijkheden in producten en diensten kunnen inbedden. Gartner zet dit proces in een aantal stappen uiteen:

  • Documenteer de use case en definieer duidelijk de waarde die gebruikers zullen ervaren door GenAI als onderdeel van het product te hebben.
  • Bepaal de optimale manieren waarop GenAI aan aanbiedingen kan worden toegevoegd (zoals door het gebruik van API's van derden of open-source modelopties) en overweeg hoe de kosten van nieuwe functies prijsbeslissingen kunnen beïnvloeden.
  • Speel in op de prikkelende ervaring van gebruikers door optimalisaties te bouwen om gebruikersfrictie met steile leercurves te voorkomen.
  • Beoordeel de verschillende gebruiksspecifieke risico's, zoals onnauwkeurige resultaten, gegevensprivacy, veilige gesprekken en inbreuk op IP, door vangrails toe te voegen die specifiek zijn voor elk risico in het product.

Meer informatie is voor klanten van Gartner beschikbaar in 'Research Roundup: Enhance Products and Services With GenAI'.

Vertiv BW 27-05-2024 tm 10-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!