Witold Kepinski - 09 april 2024

Topicus neemt SaaS-platform Steunwijzer over

IT-bedrijf Topicus neemt per 1 april SaaS-platform Steunwijzer over. Steunwijzer helpt gemeenten en zorgregio’s bij het verkrijgen van overzicht op het zorgaanbod in hun regio. Topicus biedt ondersteuning bij het organiseren van regionale zorg. Door de overname wordt een noodzakelijke brug geslagen tussen de zorgsector en het sociaal domein doordat het zorgaanbod in een regio inzichtelijker wordt gemaakt en doorverwijzingen tussen zorg- en hulpverleners wordt vereenvoudigd.

Topicus neemt SaaS-platform Steunwijzer over image

Binnen het sociaal domein wordt de inrichting van de zorg georganiseerd door de gemeente. Dit kan lastig zijn voor verwijzers en burgers, omdat er geen duidelijk overzicht is van passend zorgaanbod.

De beste match tussen vraag en aanbod 

Om het totaalaanbod van zorg- en hulpverleners in de regio inzichtelijk te maken, heeft Steunwijzer een Sociale Kaart ontwikkeld. Deze Sociale Kaart is een online vergelijkingsplatform waarmee beleidsmedewerkers in het sociaal domein kosten, wachtlijsten, reviews en expertises van het zorgaanbod kunnen vergelijken en wijkteams en burgers hun ervaring kunnen delen. Zo kan de best passend zorg, op basis van prijs-kwaliteit worden ingekocht. Verwijzers kunnen snel de hulpvraag van een burger matchen met het beschikbare zorgaanbod en deze keuze overdragen aan wijkteams en burgers. Inmiddels maken al ruim 30 gemeentes gebruik van de Sociale Kaart.

Regionale samenwerking tussen zorgverleners

Topicus zorgt met haar platformen voor betere regionale samenwerking tussen zorgverleners. Deze kunnen dankzij slimme IT-oplossingen gemakkelijker met elkaar afstemmen, verantwoord gegevens delen, doeltreffender plannen en burgers betrekken bij hun gezondheid.

Tom Spitters, directeur Steunwijzer: “Momenteel is het vergelijkingsplatform nog vooral gericht op Jeugdzorg en WMO, maar dankzij de overname door Topicus kunnen we het platform nog verder verbreden met eerste- en tweedelijnszorgaanbieders, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ziekenhuizen en huisartsen. Zo wordt niet alleen het overzicht voor de burger completer, maar zorgen we er ook voor dat het verwijzingsproces tussen zorgverleners soepeler verloopt.”

“Toegankelijkheid van zorg is een belangrijk speerpunt voor Topicus. Zeker in de komende jaren omdat de druk op de zorg groot is. Transparantie in het beschikbare zorgaanbod is een middel om de doorgang van zorg te bevorderen en Steunwijzer heeft dit heel mooi vormgegeven “, aldus Wouter de Jong, Directeur divisie Zorg binnen Topicus.

Dirk Verbeek, directeur divisie Sociaal Domein binnen Topicus: “Dankzij de overname van Steunwijzer door Topicus kan het netwerk van het vergelijkingsplatform uitbreiden. Hoe meer gemeentes aansluiten en hoe meer zorgverleners gebruikmaken van het platform, des te optimaler kan de netwerkzorg ingericht worden.” 

Nutanix BW start 6 mei - 20 mei CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!