Redactie - 10 april 2024

Google nestelt Gemini AI in geheel cloud aanbod

Op haar cloudconferentie geeft Google de hoofdrol aan AI. Een hoop tools en producten worden voorzien van Gemini of andere AI-integraties.

Google nestelt Gemini AI in geheel cloud aanbod image

Zo wordt Gemini 1.5 Pro, aangekondigd in februari, in public preview beschikbaar. Hier kan je kiezen tussen 128.000 of eén miljoen tokens. Het groot taalmodel (LLM of large language model) kan voortaan ook audio verwerken (tot 11 uur lang) en video tot 1 uur lang.

Programmeren met AI

Maar Gemini 1.5 Pro komt ook naar Gemini Code Assist, een tool die voortvloeit uit Duet AI. Hier krijg je met behulp van AI suggesties voor code om te gebruiken in VS Code of JetBrain.

Op termijn kunnen bedrijven hiermee ook grootschalige aanpassingen doorvoeren doorheen hun hele codebase, belooft Google. Dat kan gaan over nieuwe functies, of cross-file dependencies, ondersteuning bij upgrades enz… Die functie is momenteel enkel in private preview beschikbaar.

Gemini wordt ook ingezet voor lifecycle management met Gemini Cloud Assist, dat moet helpen met het levensduurbeheer van je applicaties en de middelen die ze in Google Cloud gebruiken.

Beveiligen met AI

Gemini duikt voortaan ook op in Threat Intelligence. Hierbij ga je in tools van Mandiant (sinds enkele jaren onderdeel van Google), conversationeel kunnen zoeken om inzicht te krijgen in het gedrag van dreigingen. Deze functie zit momenteel in public preview.

Google gebruikt daarvoor haar SecLM API, die als doel heeft om Gemini meer context en kennis te geven in security-omgevingen.

Databases met AI

Gemini in Databases (in preview beschikbaar), moet helpen met databases op te zetten, te beheren en zelfs te migreren met behulp van gewone taal. De AI-tool moet ook het opzetten en samenvatten van SQL databases in Database Studio mogelijk maken.

Assistentie met AI

Net zoals bij OpenAI komt ook Google met de optie om op maat gemaakte AI agents te bouwen. Google onderscheidt daar drie types, customer agents, die je eigen klanten te woord staan of helpen, employee agents, die vaakgestelde vragen kan beantwoorden of helpen bij bijvoorbeeld een complex productaanbod, en creative agents.

Als voorbeeld van die laatste noemt Google onder meer Canva, dat met Vertex AI haar Magic Design for Video het mogelijk maakt om video’ s met minder tussenstappen te produceren, of Proctor & Gamble dat zo intern aan beeldgeneratie doet.

Vertex AI is geen LLM op zich, maar een platform om modellen aan te passen, eventueel te koppelen aan je eigen bedrijfsdata, en vervolgens uit te rollen als AI agent. Naast Google’s eigen Gemini 1.5 Pro, werkt het ook onder meer met Claude 3, CodeGemma en Imagen 2.0

Verantwoordelijk voor AI

Een opvallende passage in de reeks aankondigingen is dat Google expliciet benadrukt dat het met Gemini for Google Cloud op grote bedrijven mikt en belooft dat ze met AI niet in de problemen zullen geraken.

Zo zegt het expliciet dat mocht een bedrijf Google’s AI-tools gebruiken en daarbij problemen krijgen rond copyright, dat het daar de verantwoordelijkheid rond mogelijke juridische risico’s op zich neemt. Ook kan je zelf kiezen waar je data wordt bewaard en moeten bronnen waaruit antwoorden komen altijd traceerbaar zijn.

In samenwerking met Data News


CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!