Witold Kepinski - 26 april 2024

Heijmans realiseert bediensystemen Verkeerscentrale Amsterdam in alliantie met Yunex Traffic

Heijmans is een alliantieovereenkomst aangegaan met Yunex Traffic en de gemeente Amsterdam. Samen gaan ze de functionele systemen voor de nieuw te bouwen Verkeerscentrale Amsterdam realiseren. De gemeente gaat de bediening van de vijf wegtunnels in Amsterdam moderniseren, uniformeren en centraliseren. Dit houdt in dat de operators na de realisatie met één bedienprotocol vanaf één locatie de vijf tunnels kunnen bedienen. Het gaat om de Piet Heintunnel, Spaarndammertunnel, Michiel de Ruijter tunnel, Arenatunnel en de IJtunnel.

Heijmans realiseert bediensystemen Verkeerscentrale Amsterdam in alliantie met Yunex Traffic image


“We zijn blij dat we op deze wijze weer samen kunnen werken met Heijmans en Yunex Traffic en de ervaring de we samen hebben opgedaan bij de Piet Heintunnel hierin kunnen meenemen,” zegt Daan Seesing, projectmanager Verkeerscentrale van de gemeente Amsterdam.

Functionele systemen

De centrale bestaat uit meerdere bediendesks om zowel de tunnels 24/7 te kunnen bedienen, als de verkeersknelpunten van de stad Amsterdam te monitoren. Deze middelen worden ondergebracht in een nieuw te bouwen Verkeerscentrale. De centrale zal aan alle huidige eisen gaan voldoen qua veiligheid en ergonomie. De alliantie is verantwoordelijk voor de hard- en software van de centrale en het realiseren van de koppelvlakken met de tunnels, ook wel de functionele systemen genoemd. In multidisciplinaire teams realiseren de alliantiepartners het ontwerp en de uitvoering van de functionele systemen, waarvan ook het verkeersmanagementsysteem een onderdeel is.

Samenwerking

Er is bewust gekozen voor een publiek-private samenwerking in een alliantie zodat er één samenwerkingsorganisatie ontstaat die zich richt op de opgave. Bij de renovatie van de Piet Heintunnel hebben de drie alliantiepartners ook succesvol samengewerkt. Yunex Traffic is verantwoordelijk voor de hard- en software richting de tunnelbesturing en het bedienbaar maken vanuit de verkeerscentrale. Heijmans is verantwoordelijk voor de hard- en software die de audiovisuele systemen beheert en aanstuurt. Samen realiseren we de gewenste technische oplossing als onderdeel van de gehele bedienketen. De gemeente Amsterdam is eindgebruiker, eigenaar en opdrachtgever.

Uniforme aansturing

Om ervoor te zorgen dat de centrale straks de tunnels uniform kan aansturen past de gemeente diverse tunnels aan. De systemen in de tunnels zijn in verschillende periodes ontwikkeld met de techniek uit die tijd. Om de verschillende tunnels toch aangekoppeld te krijgen aan de nieuwe verkeerscentrale, bereidt de gemeente deze stuk voor stuk voor. Vorig jaar nog is de Piet Heintunnel gerenoveerd door dezelfde alliantiepartners waarmee een blauwdruk is neergelegd voor het renoveren van alle tunnels in Amsterdam.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!