Witold Kepinski - 29 april 2024

Vertrouwen Scale-up neemt toe ondanks economische onzekerheid

Deloitte publiceert de nieuwste editie van de Deloitte Scale-Ups Confidence Survey , waaruit blijkt dat het vertrouwen van scale-ups met hoofdkantoor in Nederland, is toegenomen. Waar in 2023 nog 55 procent van de ondervraagde scale-ups vertrouwen had om de benodigde financiering voor de groei van hun onderneming veilig te kunnen stellen, is dat in 2024 toegenomen tot 64 procent. Dat vertaalt zich in een Confidence Score van 8,5, een stijging ten opzichte van de score van 8,1 vorig jaar.

Vertrouwen Scale-up neemt toe ondanks economische onzekerheid image

Ondanks het toegenomen vertrouwen blijft het onzekere economische klimaat een grote uitdaging voor scale-up ondernemers, omdat het hun mogelijkheden beperkt om geld in te zamelen en hun bedrijf zo te laten groeien. Terwijl ze moeite hebben om nieuwe klanten (36 procent) binnen te halen, geven veel Nederlandse scale-ups ook aan dat ze niet over voldoende liquiditeit beschikken (38 procent). Liquiditeit was in 2023 minder een probleem, toen slechts 26 procent van de respondenten dit als een grote uitdaging noemde. Toch geeft 48 procent van de bedrijven aan te hebben voldaan aan hun groeiverwachtingen afgelopen jaar, dit was een jaar eerder nog 31 procent.

Talent blijft schaars

40 procent van de respondenten ziet het vinden van het juiste talent als grootste uitdaging. Dit is niet veel veranderd ten opzichte van 2023 (37 procent). 34 procent van de respondenten geeft aan dat de verwachtingen van kandidaten met betrekking tot financiële beloningen een uitdaging voor hen zijn. Zij hebben moeite om de salariseisen van potentiële werknemers in overeenstemming te brengen met de liquiditeitsproblemen die zij ervaren.

Sommige scale-ups hebben ook moeite met het uitvoeren van hun strategieën: 28 procent van de respondenten noemde operationele uitdagingen een van de grootste obstakels voor het verwezenlijken van hun groeiambities (22 procent in 2023), terwijl 22 procent aangaf dat problemen met de productontwikkeling tot een lagere omzet hadden geleid (12 procent in 2023). Slechts 10 procent van de respondenten zei dat problemen met de inkoop/toeleveringsketen tot hun grootste uitdagingen behoorden, tegen 18 procent in 2023.

Jan-Piet Nelissen, Partner Scale-Up Ecosystem bij Deloitte: “Deze bevindingen impliceren dat veel scale-ups veerkrachtig blijven, ondanks de aanhoudende onzekerheid van de economie en de toenemende gespannen geopolitieke omgeving. 85 procent van de respondenten gaf zelfs aan dat het huidige economische klimaat slechts beperkte impact heeft gehad op de waardering van hun bedrijf. Dat wijst erop dat veel scale-ups en hun investeerders al lang rekening houden met een hoge mate van economische onzekerheid.”

Op zoek naar extra inkomsten

Van de onderzochte scale-ups is 60 procent actief op zoek naar aanvullende financiering, iets minder dan de 68 procent in 2023. De drie belangrijkste soorten financiering die door de ondervraagde scale-ups worden overwogen, zijn aanvullende aandelenfinanciering door nieuwe investeerders (58 procent), aanvullende aandelenfinanciering door bestaande aandeelhouders (40 procent) en overheidssubsidies (36 procent).

Vertrouwen in de toekomst

Nederlandse scale-ups hebben nu meer vertrouwen in de toekomstige groei dan in 2023. Ondanks de uitdagingen die in dit rapport worden geïdentificeerd en de economische en geopolitieke onzekerheid, zegt 91 procent van de ondervraagde Nederlandse scale-ups er vertrouwen in te hebben dat ze de groei kunnen voortzetten of zelfs versnellen, vergeleken met 80 procent in 2023. Deze bevinding zou een weerspiegeling kunnen zijn van het feit dat veel van deze scale-ups al moeilijke tijden hebben meegemaakt, zoals de pandemie en de crisis rond de kosten van levensonderhoud, en dat zij realistische groeiambities hebben.

Documenten:
2024ScaleUpsConfidenceSurveyNLvFinal.pdf
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!