Wouter Hoeffnagel - 14 mei 2024

Kabinet wil geen onafhankelijk autoriteit tegen desinformatie

Het kabinet wil maatregelen nemen tegen desinformatie. Een onafhankelijk autoriteit komt er echter niet.

Kabinet wil geen onafhankelijk autoriteit tegen desinformatie image

Dit blijkt uit de reactie van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Hugo de Jonge en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Alexandra van Huffelen op Kamervragen van fractieleden van GroenLinksPvdA en Partij voor de Dieren. Het kabinet erkent de schadelijke effecten die desinformatie kan hebben op het publieke debat en democratische processen. "De huidige strategie richt zich met name op de rol van het maatschappelijk middenveld en op zo min mogelijk overheidsinterventie. Daarbij is dus niet gekozen voor het instellen van een onafhankelijke autoriteit", schrijven De Jonge en Van Huffelen. GroenLinksPvdA en de PvdD pleiten voor een dergelijke autoriteit.

'Te grote inbreuk op grondrechten'

Ook vroegen de Kamerleden specifiek naar de inzet van een onafhankelijk autoriteit tegen complottheorieën. Dit is volgens het kabinet alleen mogelijk indien deze autoriteit de online omgeving monitort. Een dergelijke algehele monitoringsmogelijkheid zou zich echter niet goed verhouden tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het kabinet ziet monitoring door een onafhankelijk autoriteit dan ook als een te grote inbreuk op de grondrechten en spreekt van een 'chilling effect' op de vrijheid van meningsuiting. "Deze inbreuken op onze grondrechten zijn alleen toegestaan als deze voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij speelt een rol dat er niet altijd kwade intenties achter de verspreiding van complottheorieën zitten, maar ook zorgen en vragen van burgers", aldus De Jonge en Van Huffelen.

Het kabinet meldt daarnaast met nieuwe maatregelen te komen om de aanpak van desinformatie te versterken. Het is onduidelijk om welke maatregelen het concreet gaat.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
V1 | Axians BN 27-05-2024 tm 10-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!