Wouter Hoeffnagel - 21 mei 2024

Internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet van start

De internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet is van start gegaan. Via de consultatieronde is het mogelijk verbetersuggesties aan te dragen voor het wetsvoorstel, dat de Europese NIS2-richtlijn in Nederlandse wetgeving omzet.

Internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet van start image

De Cyberbeveiligingswet is de nationale wetgeving die voortkomt uit de Europese Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn). Het wetsvoorstel kent als doel het versterken van de digitale en economische weerbaarheid tegen toenemende dreigingen. De wet is van toepassing op bedrijven en organisaties die in specifieke 'kritieke' sectoren actief zijn en een bepaalde omvang hebben. Benieuwd of jouw bedrijf aan deze nieuwe wet moet voldoen? Doe de snelle checks op 'Voor wie geldt de NIS2?"of doorloop NIS2-Zelfevaluatie tool om erachter te komen.

Vervanger van de Wbni

De Cyberbeveiligingswet is de opvolger van de zogeheten Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Ten opzichte van deze wet bevat de Cyberbeveiligingswet een aantal wijzigingen. Allereerst is het aantal sectoren en daarmee het aantal organisaties dat onder de wet valt vergroot. Ook omvat het wetsvoorstel regels omtrent een zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (het melden van incidenten) en toezicht op naleving.

Reageren op het wetsvoorstel kan tussen 21 mei en 2 juli 2024 hier. Na de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website van de internetconsultatie.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!