Wouter Hoeffnagel - 24 mei 2024

ASML en TU/e bundelen krachten rondom tech- en AI-onderzoek

De Nederlandse fabrikant van chipmachines ASML investeert de komende tien jaar zo'n 80 miljoen euro in onderzoek uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het gaat onder meer om onderzoek op het gebied van tech en kunstmatige intelligentie (AI).

ASML en TU/e bundelen krachten rondom tech- en AI-onderzoek image

"In nauwe samenwerking tussen de twee partijen gaan de komende tien jaar een kleine honderd promovendi onderzoek doen op gebieden die relevant zijn voor de chipsector. Dit is een win-win: enerzijds zorgt het voor grensverleggende nieuwe kennis en technologie die bijdraagt aan oplossingen voor de samenleving en aan het Nederlands verdienvermogen, en anderzijds worden zo promovendi opgeleid tot de topspecialisten die de halfgeleiderindustrie hard nodig heeft", schrijft de TU/e op zijn website. De overeenkomst die ASML en de TU/e nu sluiten is een uitwerking van een intentieverklaring die de partijen vorig jaar tekenden.

ASML gaat ook financieel bijdragen aan een nieuw cleanroomgebouw dat de TU/e bouwt. Deze locatie is gericht op onderzoek, onderwijs en startups op gebied van halfgeleiders. De faciliteit moet groter en moderner worden dan de bestaande TU/e-cleanroom, die wordt vervangen. De TU/e investeert naar verwachting zo'n honderd miljoen euro in het cleanroomgebouw en proovendi die worden aangesteld. Ook andere bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten worden betrokken.

'Hofleverancier van talent in de regio'

Roger Dassen, Chief Financial Officer van ASML: “Met deze overeenkomst gaan wij onze langdurige samenwerking met de TU/e uitbreiden. De TU/e is hofleverancier van talent in de regio en een belangrijke academische partner. De samenwerking gaat de beschikbaarheid van gepromoveerde wetenschappers, waar onze industrie grote behoefte aan heeft, vergroten, en gaat wetenschappelijke inzichten opleveren die relevant zijn voor de chipindustrie en voor de samenleving. Hiermee investeren we in de wetenschap in Nederland en in het opleiden van experts.”

Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: “We zijn trots dat we hiermee een enorme boost geven aan de stevige samenwerking die we al tientallen jaren hebben. We gaan samen investeren, waarmee we de positie van Brainport als Nederlands belangrijkste semicon-hotspot uitbouwen. Deze ontwikkeling laat weer eens zien wat de uitzonderlijke sterkte is van de TU/e qua samenwerking met het bedrijfsleven en onze centrale positie in Brainport. Voor ons is de overeenkomst extra bijzonder omdat het onze grootste overeenkomst is ooit met een industriële partner. En het is een belangrijke erkenning van de kwaliteit van onze universiteit.”

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!