Witold Kepinski - 20 juni 2024

Alrijne besteedt IT-infrastructuur uit aan Intermax

Intermax, een IT-serviceprovider voor maatschappelijk kritische sectoren, is een samenwerking aangegaan met het ziekenhuis en de verpleeghuizen van Alrijne. Intermax wordt verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van de IT-infrastructuur, waaronder de cloud infrastructuur, de connectiviteit, de lokale infrastructuur en het beheer van de werkplekken. Het Alrijne koos voor Intermax omdat het bedrijf bewezen ervaring heeft met de specifieke IT-uitdagingen van zorginstellingen, en bovendien 10 procent besparingen op de IT-kosten kan verwezenlijken.

Alrijne besteedt IT-infrastructuur uit aan Intermax image

Carina van der Grijn, recent afgezwaaid CIO bij Alrijne: “Wij willen ons kunnen focussen op ondersteuning van onze zorgprocessen en ons niet hoeven te bemoeien met het beheer van de IT-infrastructuur. Dat is iets dat prima uitbesteed kan worden. Navraag bij andere zorginstellingen leidde ons naar Intermax. In de gesprekken die volgden bleek dat de samenwerkingsvorm goed past bij onze organisatie. Zowel op management als technisch niveau hebben we goede aansluiting gevonden en is er een solide vertrouwensrelatie opgebouwd. We ervaren Intermax als een verlengstuk van onze operatie; ze staan dicht bij ons en denken echt mee. Dat werkt erg prettig en dat vinden we zeer belangrijk.”

Intermax zorgt ervoor dat alle relevante IT-toepassingen vlekkeloos overgezet worden naar de nieuwe beheeromgeving. De jarenlange ervaringen die Intermax heeft opgedaan met het uitvoeren van migraties, is verwerkt in een eigen migratiemethodiek. Deze methodiek is erop gericht om foutkansen te minimaliseren en downtime te voorkomen. De aanpak zorgt ervoor dat gebruikers zo min mogelijk last hebben van de overstap en dat zorgprocessen niet in gevaar komen. De afronding hiervan vindt plaats in juli.

Om het beheer en onderhoud van de IT-infrastructuur zo goed mogelijk uit te voeren, maakte Intermax een volledige scan van de bestaande IT-situatie. Daarbij werd onder andere gekeken naar de infrastructuren, contracten met leveranciers en SLA’s, hardware en servers. Op basis daarvan is een business case gemaakt, waarin de besparingsdoelstelling van 10 procent en de gebruikerservaring centraal staan.

XLA

Kimberley Hagens, Commercieel Directeur van Intermax: “We zijn enorm trots op de nieuwe samenwerking met Alrijne. Het is mooi om te zien dat we beiden veel belang hechten aan technologische kennis en expertise. Tegelijkertijd zijn we het erover eens dat niet de oplossing, maar de gebruiker centraal staat. Het succes van elke technologie valt of staat met het feit of de gebruiker ermee uit de voeten kan. We werken dan ook met een XLA, een experience level agreement. Hiermee meten we hoe IT-toepassingen worden ervaren door de gebruikers, zodat we de IT-dienstverlening beter af kunnen stemmen op de behoeften en de verwachtingen van gebruikers en de dienstverlening continue blijven verbeteren.”

Na de zomer zal Intermax zich richten op het verbeteren van de IT-omgeving van Alrijne, zodat processen soepeler kunnen lopen en kosten verder kunnen worden verlaagd. Van der Grijn: “Outsourcing wordt steeds meer ‘business as usual’, ik wil toe naar een IT-zorg omgeving 2.0. Hierbij gaan we ervan uit dat de techniek in de veilige handen is van Intermax, en dat we de IT-omgeving benaderen vanuit business parameters. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal werkplekken of ziekenhuisbedden. Dit zal de business meer verbinden met IT en bijbehorende uitgaven of investeringen directer met elkaar kunnen koppelen. Het is mooi om het enthousiasme bij Intermax te zien om samen deze nieuwe benadering te gaan ontwikkelen.”

* Foto: Sander Winthagen, Managing Director van Intermax, en Ivo van der Klei, bestuurder van Alrijne, ondertekenen het contract.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!