Redactie - 11 februari 2016

Meer inzicht nodig in data van gebouwen

Beheerders van onderwijsgebouwen hebben betere toegang nodig tot de data van die gebouwen. Het is lastig om gebouwen duurzaam en energie-efficiënt te exploiteren zonder goede gegevens over bijvoorbeeld energiegebruik en bezettingsgraad. Dat kwam naar voren tijdens het SURFacademy-seminar ‘Smart buildings: what ict can do’ op 4 februari.

Energie besparen

Met slimme oplossingen zou tot 30% kunnen worden bespaard op energieverbruik. Maar toegang tot deze data is lastig, onder meer vanwege privacyoverwegingen, meetfouten of doordat leveranciers geen open standaarden gebruiken. Er is dringend behoefte aan (open) protocollen voor opslag, ontsluiting en uitwisseling van data.

Tijdens het seminar werden de resultaten gepresenteerd van drie projecten waarin is verkend hoe ICT kan worden gebruikt om energie te besparen in onderwijsgebouwen. Deze pilotprojecten werden gefinancierd via de SURF Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT.

Klimatisering van collegezalen op basis van het boekingssysteem

Door: Ewout Doorman, beleidsmedewerker Duurzaamheid en Innovatie UvA & HvA

De systemen voor boekingen en klimaatbeheersing bij de UvA lopen niet synchroon. Het zou beter zijn als dat wel het geval zou zijn. Net als thuis: je zet alleen de verwarming of airco aan als je er bent. Doorman voerde een pilot uit met één collegezaal. Die werd de hele dag verwarmd en geventileerd, ook als er geen boeking was. Met een koppeling tussen de twee systemen is de potentiële besparing per jaar gelijk aan het energieverbruik van 9 huishoudens, oftewel € 4780.

Het probleem is: niet alle UvA-gebouwen hebben hetzelfde klimaatbeheersingssysteem, dus de in de pilot ontwikkelde software kan niet overal worden gebruikt. Doorman gaat de komende tijd andere mogelijkheden onderzoeken, bijvoorbeeld met behulp van bewegingssensoren.

Bekijk presentatie

Energy Health Monitoring

Door: Maarten van Someren, docent/onderzoeker Centrum Wiskunde & Informatica/UvA

Om nog even het belang van het thema aan te geven: gebouwen zijn goed voor 40% van al het energieverbruik. Maarten van Someren bekeek data van het gebouwbeheerssysteem, verrijkte die met o.a. gegevens over het weer en probeerde patronen en afwijkingen te ontdekken. Problemen die de onderzoekers hierbij tegenkwamen: privacy (controleren of mensen aanwezig zijn op hun werkplek), het feit dat installatiebedrijven geen gebruik maken van open standaarden en het ingewikkelde overleg tussen alle verschillende partijen en afdelingen.

Bekijk presentatie 

Sustainable Buildings Competition

Door: Brian Setz, promovendus bij de faculteit Wis- en Natuurkunde van de RUG

Brian Setz zette een competitie op tussen gebouwen om gebruikers en beheerders bewust te maken van energiebesparing. Op online ‘dashboards’ werd het energieverbruik van verschillende gebouwen van de universiteit inzichtelijk gemaakt en tegen elkaar afgezet. Mensen bewust maken van energieverspilling kan besparing opleveren, verwacht de promovendus. Obstakels: verkrijgen van de data is hele klus, vanwege verschillende energiemeters die verschillende technieken gebruiken. De programmatuur moest steeds worden aangepast. Soms konden de onderzoekers zelfs helemaal geen toegang krijgen tot data van gebouwbeheerssystemen.

Bekijk presentatie 

Levendige discussie

Na de presentaties was er ruim gelegenheid voor een levendige discussie waarbij de deelnemers, onder wie vertegenwoordigers van verschillende instellingen en leveranciers van ict en klimaatsystemen, ervaringen en ideeën konden uitwisselen. Laure Itard, lector Energie en de Gebouwde Omgeving aan de Haagse Hogeschool, refereerde aan haar ervaringen met dit thema en de overeenkomsten in de gepresenteerde innovatieprojecten (bekijk presentatie). Van belang is in elk geval om bij het afsluiten of verlengen van contracten voor gebouwbeheersystemen zorg te dragen voor eenvoudige toegang tot de gegenereerde data. Alleen dan kunnen ze ook ingezet worden voor verdere energiebesparing in onderwijsgebouwen.

 

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!