Redactie - 13 juli 2016

Akkoord EU en VS over privacyschild is van kracht

Het nieuwe Europees-Amerikaanse akkoord over de uitwisseling van persoonsgegevens treedt dinsdag in werking. EU-commissaris Vera Jourová (Consumentenzaken) en de Amerikaanse handelsminister Penny Pritzker ondertekenden het 'privacyschild' in Brussel.

De overeenkomst moet waarborgen dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten niet zomaar kunnen snuffelen in data van Europese internetgebruikers, zoals adresgegevens of de burgerlijke staat die iemand aan bijvoorbeeld Facebook heeft toevertrouwd.

,,Dit nieuwe kader zal het vertrouwen van de consument herstellen", aldus Jourová. Burgers die menen dat bedrijven onzorgvuldig omgaan met hun gegevens kunnen eenvoudiger aan de bel trekken. Ondernemingen die zich niet aan de regels houden, kunnen sancties krijgen. Minister Pritzker verzekerde dinsdag dat de Amerikaanse autoriteiten zullen toezien op handhaving van de overeenkomst. ,,De consument heeft vrij toegang tot alle mogelijke digitale producten en diensten, terwijl zijn privacy beschermd is."

'Rommelig en complex'
De Europese Consumenten Organisatie BEUC zet echter vraagtekens bij de persoonsbescherming en de klachtenprocedures in het akkoord. Directeur-generaal Monique Goyens vindt het ,,rommelig en complex". ,,Consumenten weten doorgaans niet waar hun gegevens worden opgeslagen en wie er toegang tot heeft, en ze hebben daar ook geen controle over." De BEUC denkt dat een rechter er opnieuw een streep door zou zetten.

Dat deed het Europees Hof van Justitie eind vorig jaar met de vorige overeenkomst, het vijftien jaar oude 'Veilige Haven'-akkoord. Nadat klokkenluider Edward Snowden had onthuld dat Amerikaanse diensten op grote schaal bij persoonsgegevens konden komen van gebruikers van internetdiensten als Facebook en Google, was een Oostenrijkse student naar de rechter gestapt. Hij kreeg gelijk en daarom moest het akkoord worden herzien.

De EU heeft al sinds 1995 strenge regelgeving voor persoonsbescherming bij data-uitwisseling. Duizenden Europese en Amerikaanse ondernemingen verdienen geld aan de handel in gegevens.

Dutch Datacenter Association (DDA)
Met het verdag  is een voor datacenters welkom einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over de uitwisseling van data tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, aldus de Dutch Datacenter Association (DDA).

"Het is goed voor de internationale positie van de Nederlandse datacenters dat er nu eindelijk een einde gekomen is aan de lange periode van onzekerheid die ontstond met de verwerping van Safe Harbor", aldus Stijn Grove, directeur van de DDA. "We zijn dan ook blij dat de EU de handschoen opgepakt heeft en dat er nu een definitieve goedkeuring is. Nederland is met zijn digitale mainport, de Digital Gateway to Europe, bovengemiddeld afhankelijk van een goede borging van privacy via verdragen."

Veel bedrijven uit de V.S. hebben voor Nederland gekozen om hun data voor Europa te distribueren en van Europese gebruikers afkomstige data op te slaan. Deze privacygevoelige informatie wordt vaak ook weer naar de V.S. gestuurd. Het uitblijven van een goed verdrag over het verzenden van privacygevoelige data tussen de EU en de V.S. was dan ook een lastige aangelegenheid. Toch moest er de tijd genomen worden om een beter verdrag dan Safe Harbor te ontwerpen zodat niet weer dezelfde problemen en onzekerheid zouden ontstaan.

Niels Dutij, expert online privacy bij DDA-partner ICTRecht daarover: "Het Privacy Shield maakt het mogelijk voor Europese organisaties om op een eenvoudige manier gegevens door te geven aan gecertificeerde Amerikaanse bedrijven. De bescherming van Europese persoonsgegevens is beter gewaarborgd onder dit verdrag dan onder het vernietigde Safe Harbor-verdrag. Zo wordt massasurveillance door de Amerikaanse overheid aan banden gelegd en krijgen betrokkenen meer mogelijkheden om klachten in te dienen over de gegevensverwerking, bijvoorbeeld bij een ombudsman."

Met Privacy Shield zal, zo is de verwachting, het vertrouwen in de (digitale) economie weer op het oude niveau komen. Grove: "Vertrouwen en in het bijzonder het goed omgaan met persoonsgegevens zijn de basis voor de economie. Met deze beslissing wordt dit vertrouwen verstevigd en weer op hoog niveau gegarandeerd."

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!