Wouter Hoeffnagel - 05 september 2017

Meerderheid zorgorganisaties werkt met robotica

Een kleine meerderheid van 52% van de IT-beslissers in zorginstellingen is momenteel actief bezig met robotica. Ze denken serieus na over de inzet van robots, experimenteren hiermee, of hebben reeds andere initiatieven ontplooid om robotica in de nabije toekomst te gaan toepassen. Vooralsnog lijkt het op grote schaal inzetten van robotica en domotica echter nog een te grote investering.

Dit blijkt uit het marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg 2017 dat managementadviesbureau Quint Wellington Redwood uitvoerde, gericht op de trends en ontwikkelingen rondom outsourcing van IT, digitale transformatie, robotisering, domotica en cloud bij zorgorganisaties. Robotica & domotica voor toepassingen in de zorg zijn sterk in opkomst. Geen van de ondervraagde organisaties geeft echter aan deze toepassingen al volledig ingezet te hebben. IT-beslissers erkennen wel de waarde die zij kunnen opleveren. Enkele zorginstellingen gaven aan op verschillende afdelingen begonnen te zijn met het inzetten van zogenoemde zora-robots en tiny-robots. Ook wordt er al gesproken over robots die administratieve taken kunnen overnemen.

Care vs Cure

Er is een duidelijk verschil in de wijze waarop ‘Care’ en ‘Cure’ mogelijke toepassingen van robotica & domotica in hun domein zien. Binnen Care wordt vooral geëxperimenteerd of bevinden de beide technologieën zich nog in de testfase. Binnen Cure hier momenteel nog weinig ruimte voor. Deze onderzoeksbevinding spoort ook met de hypothese dat er in de Care meer repeterende handelingen met een minder dynamisch cliëntenbestand plaatsvinden. Robots zijn in dat geval wellicht iets eenvoudiger effectief in te zetten. In zowel Cure- als Care-organisaties is er een even groot percentage (14%) dat nog geen interesse heeft om robotica in te zetten.

Angelique Boekee, Client Director Health & Life Sciences bij Quint, over het onderzoek: “De technologische ontwikkelingen op het gebied van e-health, apps, domotica en robotica gaan snel. De geïnterviewden geven aan dat een toekomst zonder robotica & domotica niet meer denkbaar is.”

Outsourcing

De zorgmarkt kent verder een ambitieuze houding ten opzichte van outsourcing. Waar vorig jaar nog 61% van de organisaties meer wilde gaan outsourcen is dit in 2017 naar 71% gestegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het toegenomen vertrouwen ten aanzien van outsourcen.

Gevraagd is ook naar de reden om wel of niet diensten af te nemen in de public cloud. De meningen zijn verdeeld. Sommige organisaties gaven expliciet aan niet in de public cloud te willen werken, andere stonden er veel positiever tegenover. In vergelijking met vorig jaar lijkt het vertrouwen in de veiligheid van diensten van leveranciers te zijn toegenomen. De onderzoekers constateren echter wel dat men zich nog steeds zorgen maakt over de locatie van de data.

Aanbevelingen

De onderzoekers komen ook met enkele aanbevelingen: zorg ervoor dat outsourcing past in een breder, strategisch kader. Maak gebruik van beschikbare kennis en ervaring buiten de eigen organisatie. Beschouw cloud als een middel en niet als doel. Onderzoek waar een cloudoplossing waarde toevoegt, bijvoorbeeld middels een ‘cloud readyness assessment’.

Het marktonderzoek Outsourcing van IT in de Zorg 2017 is hier te vinden.

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!